Σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy - ACT)

Εισηγήτρια: Δρ. Αλεξάνδρα Χρυσάγη

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης αποτελεί μια από τις προσεγγίσεις των θεραπειών ‘τρίτης γενιάς’ (third wave). Χαρακτηρίζεται από την αποδοχή των ανεπιθύμητων εμπειριών οι οποίες είναι έξω από τον έλεγχο μας και της δέσμευσης να ζήσουμε μια ζωή σύμφωνα με τις αξίες μας όπου ‘αγκαλιάζουμε’ τους φόβους μας και ακολουθούμε την καρδιά μας. Ο σκοπός της ΘΑΔ είναι να αυξήσουμε την ψυχολογική μας ευελιξία, αναπτύσσοντας ενσυνειδητότητα (mindfulness), με πλήρη εστίαση στο παρόν και δρώντας σύμφωνα με το αξιακό μας σύστημα. Συνεπώς, η ΘΑΔ δρά συμπληρωματικά στην κλασική Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία, προσθέτοντας τη Θεωρία των Συσχετιστικών Πλαισίων (Relational frame theory). Η ΘΑΔ φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους η γλώσσα εμπλέκει τους θεραπευόμενους σε μάταιες προσπάθειες πάλης ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό. Μέσα από μεταφορές, την αποδοχή του παράδοξου και βιωματικές ασκήσεις οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν πώς να έρθουν σε επαφή με σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις και σωματικές αισθήσεις που έχουν φοβηθεί να βιώσουν και μοιραία αποφεύγουν.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

1ο Σαββατοκύριακο, 10-11 Δεκεμβρίου 2022, 10.00 - 17.30, foundation

 • Φιλοσοφική βάση: Λειτουργική Πλαισιοκρατία (functional contextualism)
 • Έξι Κεντρικές διαδικασίες Ψυχολογικής Ακαμψίας (psychological inflexibility): γνωσιακή προσκόλληση, βιωματική αποφυγή, εμμονή με το παρελθόν ή το μέλλον, υπερ-ταύτιση με το εαυτό ως περιεχόμενο, απώλεια επαφής με τις αξίες και ελλιπής δράση
 • Έξι Κεντρικές διαδικασίες Ψυχολογικής Ευελιξίας (psychological flexibility): την Αποδοχή, τη Γνωσιακή Αποκόλληση, την επαφή με την Παρούσα Στιγμή, τον Εαυτό ως πλαίσιο , τις Αξίες και τη Δεσμευμένη πράξη (committed action)
 • Eνσυνειδητότητα και εφαρμογές της
 • Πρακτική εξάσκηση

2ο Σαββατοκύριακο, 28-29 Ιανουαρίου 2023, 10.00 - 17.30, advanced I
Εφαρμόζοντας τις έξι κεντρικές διαδικασίες Ψυχολογικής Ευελιξίας (psychological flexibility)

 • Παρουσίαση θεραπευτικού υλικού – video
 • Θεραπευτικός σχεδιασμός, Psyflex
 • Θεραπευτική σχέση
 • Πρακτική εξάσκηση

3ο Σαββατοκύριακο, 11-12 Φεβρουαρίου 2023, 10.00 - 17.30, advanced II
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν την εμπειρία τους εφαρμόζοντας τον θεραπευτικό σχεδιασμό, Psyflex είτε σε έναν θεραπευόμενο-, είτε στον εαυτό τους.

 • Παρουσίαση της διατύπωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού και ανατροφοδότηση από την εισηγήτρια
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εφαρμογή της ΘΑΔ
 • Roleplay: Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του θεραπευόμενου
 • Realplay: Ένας συμμετέχοντας θα κληθεί να παρουσιάσει κάτι που τον απασχολεί. Η εισηγήτρια του σεμιναρίου θα τον βοηθήσει να χρησιμοποιήσει τεχνικές ψυχολογικής ευελιξίας
 • Ξεπερνώντας τα δικά μας εμπόδια στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή

Σκοπός:
Η εισήγηση θα εστιάσει στο θεωρητικό υπόβαθρο της ΘΑΔ, στον τρόπο παρέμβασης και στη χρήση βιωματικών τεχνικών, τόσο στο θεραπευτικό πλαίσιο, όσο και στην καθημερινότητα του συμμετέχοντα όπου καλείται να τις εφαρμόσει.

Μέθοδος:
Συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, πρακτική εξάσκηση, προβολή θεραπευτικού υλικού, ασκήσεις σε μικρές ομάδες (role playing/ real playing), εφαρμογή του θεραπευτικού σχεδιασμού psyflex και παρουσίαση.

Διάρκεια – Διεξαγωγή:
Το Σεμινάριο είναι διάρκειας 45 ωρών και προσφέρεται για ταυτόχρονη εξ αποστάσεως και δια ζώσης παρακολούθηση στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα). Με τη λήξη του σεμιναρίου, θα υπάρξει η δυνατότητα εποπτείας ή/και βιωματικών ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Σημαντική διευκρίνιση:
Η υλοποίηση των δια ζώσης συναντήσεων θα είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και υπάρχει το ενδεχόμενο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, μέρος του σεμιναρίου να γίνει αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιστοποίηση:
Δεν υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης στη ΘΑΔ. Το ACBS -(Association for Contextual Behavioural Science) επίσημος οργανισμός για τη ΘΑΔ-, αποφάσισε να μην καθιερώσει κάποια διαδικασία πιστοποίησης με σκοπό να αποφευχθεί μια ιεραρχική και κλειστή διαδικασία που θα ήταν αντίθετη προς τις αξίες του οργανισμού. Αντίθετα, το ACBS στοχεύει να προωθήσει μια ανοικτή στην κριτική, αμοιβαία υποστηρικτική κοινότητα η οποία, συνεργάζεται με τα μέλη της ώστε να δημιουργήσει μια προοδευτική θεραπευτική προσέγγιση πιο επαρκή στις προκλήσεις του ανθρώπινου πόνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ διαβάστε εδώ: https://contextualscience.org/act_certification. Το σεμινάριο προσφέρει ολοκληρωμένη βασική εκπαίδευση στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Σπουδών, κατόπιν διαδικασίας αυτοξιολόγησης δύο σταδίων των συμμετεχόντων.

Κόστος:
Το κόστος του εργαστηρίου ανέρχεται στα 440 ευρώ για τα 3 Σαββατοκύριακα. Θα δοθεί φάκελος άρθρων, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. Η εξόφληση των διδάκτρων θα γίνει σε δόσεις.

Συμμετέχοντες:
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους και Ψυχιάτρους που παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία, που οδηγεί σε πιστοποίηση από την EABCT. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία αποστέλλοντας το βιογραφικό τους μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: secretary@cbt.edu.gr).

Σύντομο βιογραφικό:

Η Αλεξάνδρα Χρυσάγη, Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Teeside Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κάτοχος ελληνικής και βρετανικής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και πιστοποιημένη Κλινική Επόπτρια από την Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS, RAPPS), της οποίας είναι τακτικό μέλος (Chartered Member). Ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής της στην επιστήμη της Ψυχολογίας, η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία την αναγνώρισε ως επίτιμο μέλος (Associate Fellow).

Η Αλεξάνδρα Χρυσάγη μέσα από την πολυετή πορεία της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) και στην ιδιωτική πρακτική κατάφερε να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια, επόπτρια με επάρκεια εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και Θεραπείες Τρίτης Γενιάς (ΘΑΔ, ΘΕΣ, ΔΓΘ) από τον Βρετανικό Σύλλογο των Συμπεριφορικών και Γνωσιακών Θεραπειών (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies), ΘΑΔ εκπαιδεύτρια in training από τον Διεθνή Σύλλογο της Σχετικής Συμπεριφορικής Επιστήμης (Association for Contextual Behavioral Science) και πιστοποιημένη θεραπεύτρια, επόπτρια στην εξειδικευμένη θεραπεία για το τραύμα EMDR από τον Βρετανικό Σύλλογο του EMDR UK&Ireland.

Η Αλεξάνδρα Χρυσάγη διατελεί καθήκοντα Εξωτερικού Λέκτορα και Κλινικής Επόπτριας των Βρετανικών Κλινικών και Συμβουλευτικών Διδακτορικών προγραμμάτων (UCL, Hertfordshire, Surrey, UEL κα). Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συγγραφή άρθρων, μεταφράσεις ξένων επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και πολυάριθμες εισηγήσεις, σε συνέδρια, αλλά και συνεργασίες σε έρευνες.

Από το 2018 συνεργάζεται με την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (ΕΓΣΣ) συντονίζοντας, εκπαιδεύοντας και εποπτεύοντας τις ολοκληρωμένες βασικές εκπαιδεύσεις, στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης και Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια.

Υλικό:

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα