Ενότητα Γ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση:ολοκλήρωση Ενότητας Α΄ και Ενότητας Β'

Η ενότητα Γ' διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
  • Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας
  • Εκπαίδευση στην ψυχομετρική αξιολόγηση και τη διαδικασία τήρησης κλινικού αρχείου και παρακολούθησης της εξέλιξης της θεραπείας
  • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας

Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας
Έκθεση προόδου κλινικού επόπτη
Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία
Συμμετοχή σε Ομάδα Αυτογνωσίας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα