Ενότητα Δ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση: ολοκλήρωση Ενότητας Α΄ , Ενότητας Β' και Ενότητας Γ'

Η Ενότητα Δ' διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
  • Εκπαίδευση στην εισαγωγή νέων περιστατικών (διαγνωστική συνέντευξη, ψυχομετρική αξιολόγηση, προφορική και γραπτή παρουσίαση στην κλινική ομάδα)
  • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας

Η πρακτική κλινική άσκηση στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενους με τους θεραπευόμενους, εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

Η πρακτική κλινική άσκηση στην εισαγωγή νέων περιστατικών γίνεται σε προκαθορισμένες ανά εκπαιδευόμενο Δευτέρες και Τετάρτες.

Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους επόπτες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας
Έκθεση προόδου κλινικού επόπτη
Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία
Τυφλή κρίση ενός εκ των οκτώ περιστατικών υπό εποπτεία

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα