Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις

Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις για κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς και εργοθεραπευτές

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και παρέμβασης στην ανθρώπινη συμπεριφορά, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό για μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών.

Η γνωσιακή συμβουλευτική βασίζεται στις ίδιες θεωρητικές αρχές, αλλά διακρίνεται επειδή εστιάζεται σε:

α. προσωπικές δυσκολίες που δε συνιστούν κλινικές διαταραχές και

β. παρεμβάσεις ειδικές για συγκεκριμένους πληθυσμούς – στόχους, για τις οποίες δεν απαιτείται εξατομικευμένη γνωσιακή διατύπωση των δυσκολιών του ατόμου.

Στη γνωσιακή συμβουλευτική, ο συμβουλευόμενος και ο σύμβουλος συνεργάζονται, αφού εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική συμμαχία, για να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν το πρόβλημα, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς. Η προσέγγιση επικεντρώνεται πρωταρχικά στις δυσκολίες του παρόντος και βασίζεται στην κοινή κατανόηση για τα προβλήματα του ατόμου, την οποία αναπτύσσουν μαζί.

Η γνωσιακή συμβουλευτική περιλαμβάνει εγγενώς το στοιχείο της ενδυνάμωσης, καθώς επικεντρώνεται σε μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τον συμβουλευόμενο ικανό να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με τις δικές του δυνάμεις. Η κατάκτηση και η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί βασικό σκοπό της παρέμβασης, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή μεταξύ των συνεδριών (εργασία για το σπίτι). Πέραν της απόκτησης δεξιοτήτων, βασικός μηχανισμός αλλαγής είναι ο έλεγχος των δυσλειτουργικών γνωσιών βάσει της προσωπικής εμπειρίας του συμβουλευόμενου.

Οι γνωσιακές - συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε άτομα, οικογένειες και ομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, τις ικανότητες/δεξιότητες, την κουλτούρα, τη φυλή ή το φύλο τους.

Περιεχόμενο

18-19 Νοεμβρίου 2023, 10.30 - 16.30

9-10 Δεκεμβρίου 2023, 10.30 - 16.30

13-14 Ιανουαρίου 2024, 10.30 - 16.30

3-4 Φεβρουαρίου 2024, 10.30 - 16.30

24-25 Φεβρουαρίου 2024, 10.30 - 16.30

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, 10.30 - 16.30

Συντονιστές:
Ευσταθίου Γιώργος, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Λέκκα Φωτεινή, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.) που καλούνται να προσφέρουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες αυτόνομα ή στο πλαίσιο της δομής που υπηρετούν.

Όλες οι παραδόσεις θα προσφέρονται ταυτόχρονα για δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Η υλοποίηση των δια ζώσης παραδόσεων θα είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και υπάρχει το ενδεχόμενο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, μέρος των εισηγήσεων να γίνει αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης τις ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων παραδόσεων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα).

Δίδακτρα 580 ευρώ. Προσφέρεται η δυνατότητα σταδιακής καταβολής.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Σπουδών, κατόπιν διαδικασίας αυτοξιολόγησης δύο σταδίων των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: secretary@cbt.edu.gr). Οι συνεντεύξεις επιλογής των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα