Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και παρέμβασης στην ανθρώπινη συμπεριφορά, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό για μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών.

Η γνωσιακή συμβουλευτική βασίζεται στις ίδιες θεωρητικές αρχές, αλλά διαφοροποιείται καθώς εστιάζεται σε:

α. προσωπικές δυσκολίες που δε συνιστούν κλινικές διαταραχές και

β. παρεμβάσεις ειδικές για συγκεκριμένους πληθυσμούς – στόχους, για τις οποίες δεν απαιτείται εξατομικευμένη γνωσιακή διατύπωση των δυσκολιών του ατόμου.

Στη γνωσιακή συμβουλευτική με παιδιά/εφήβους και τις οικογένειές τους, ο συμβουλευόμενος και ο σύμβουλος συνεργάζονται, αφού εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική συμμαχία, για να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δυσκολία και το πώς συνδέονται οι σκέψεις με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Η προσέγγιση επικεντρώνεται πρωταρχικά στις δυσκολίες του παρόντος και βασίζεται στην κοινή κατανόηση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψιν τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού.

Η γνωσιακή συμβουλευτική περιλαμβάνει εγγενώς το στοιχείο της ενδυνάμωσης, καθώς επικεντρώνεται σε μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν την οικογένεια ικανή να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της με τις δικές της δυνάμεις. Η κατάκτηση και η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί βασικό στόχο της παρέμβασης, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή μεταξύ των συνεδριών (εργασία για το σπίτι). Πέραν της απόκτησης δεξιοτήτων, στοχεύει στην κατανόηση και αναδόμηση του τρόπου σκέψης, τη ρύθμιση του συναισθήματος και την αλλαγή της συμπεριφοράς.

Οι γνωσιακές - συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν και τα παιδιά/εφήβους και τους ενήλικες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό τους επίπεδο, τις ικανότητες/δεξιότητες, την κουλτούρα, τη φυλή ή το φύλο τους.

Πρόγραμμα

Συντονιστές:
Ευσταθίου Γιώργος, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Λέκκα Φωτεινή, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.) που καλούνται να προσφέρουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες αυτόνομα ή στο πλαίσιο της δομής που υπηρετούν.

Όλες οι παραδόσεις θα προσφέρονται ταυτόχρονα για δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Η υλοποίηση των δια ζώσης παραδόσεων θα είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και υπάρχει το ενδεχόμενο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, μέρος των εισηγήσεων να γίνει αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης τις ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων παραδόσεων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα).

Δίδακτρα 280 ευρώ. Προσφέρεται η δυνατότητα σταδιακής καταβολής.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Σπουδών, κατόπιν διαδικασίας αυτοξιολόγησης δύο σταδίων των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: secretary@cbt.edu.gr). Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω Zoom την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα