Ομάδα αυτογνωσίας

Οι Ομάδες Αυτογνωσίας αποτελούν από το 1993 υποχρεωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Στις ομάδες συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι ψυχοθεραπευτές κατεύθυνσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ενότητες Α' και Β' του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών. Η συμμετοχή στην Ομάδα Αυτογνωσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Γ' ενότητας σπουδών.

Στόχος των ομάδων είναι η βελτίωση του επαγγελματικού εαυτού. Οι πιθανές επιπτώσεις των γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών του ατόμου στην άσκηση του επαγγέλματος αναλύονται βιωματικά, με στόχο την προετοιμασία του συμβούλου για την αποφυγή μελλοντικών επαγγελματικών «παγίδων», μέσω της επίγνωσης των προσωπικών του αδυναμιών και πιθανών δυσκολιών.

Η διάρκεια των ομάδων αυτογνωσίας είναι 80 ώρες και υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της 3ης ενότητας σπουδών.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα