Αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο

Η αξιοποίηση του οικοσυστημικού μοντέλου του Α.Molnar και Β. Lindquist στις δυσκολίες που εμφανίζονται στην τάξη με τους μαθητές, τους γονείς τους και τους συναδέλφους

Χρόνος: Σάββατο 8 Μαρτίου 2014, 10.00 - 15.00. Κόστος 50 ευρώ.

Εισηγητές: Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία & Αργυροπούλου Μαρία-Ιωάννα

Στόχος: Στόχος του Εργαστηρίου είναι παρουσίαση του οικοσυστημικού μοντέλου παρέμβασης των Α.Molnar και Β Lindquist, καθηγητών του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Παν/μίου του Wisconsin (ΗΠΑ), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου του Εκπαιδευτικού μέσω της αντιμετώπισης των συμπεριφορών οι οποίες παρεμβαίνουν στην ομαλή διαξαγωγή της λειτουργίας της τάξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα συγκερασμό γνωσιοσυμπεριφοριστικών και συστημικών προσεγγίσεων και έχει εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς στα ελληνικά σχολεία, στην πράξη, σε μια μεγάλη γκάμα προβληματικών καταστάσεων. Το εργαστήριο αυτό βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν σε έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης τόσο των προβλημάτων συμπεριφοράς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όσο και των προβλημάτων που είναι πιθανόν να εμφανιστούν στη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς, αλλά και με συναδέλφους.

To εργαστήριο αποτελείται από: α) ένα θεωρητικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές και το θεωρητικό τους πλαίσιο και β) ένα βιωματικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει εξάσκηση των συμμετεχόντων στις βασικές τεχνικές του μοντέλου, μέσω βιωματικών ασκήσεων και παρουσιάσεων μελετών περίπτωσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες της πρακτικής τους εφαρμογής, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές τους δυσκολίες και εμπειρίες από τον χώρο της εργασίας τους, καθώς και τις εντυπώσεις τους από το εργαστήριο.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου και θα εξασκηθούν στην εφαρμογή των τεχνικών, καθώς και στον τρόπο αξιοποίησής του στα πλαίσια του σχολείου. Η παρακολούθηση του εργαστηρίου θα αποτελέσει προϋπόθεση για την εγγραφή στο πρόγραμμα εποπτείας μέσω scype, όσων συμμετεχόντων θα θελήσουν να εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές στο δικό τους χώρο εργασίας.

Συμμετέχουν: Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, και σπουδαστές του ΙΕΘΣ, οι οποίοι έχουν εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ή προετοιμάζονται για να ασχοληθούν με αυτήν

Περιεχόμενο: Οι ενότητες που θα καλυφθούν στο εργαστήριο είναι οι ακόλουθες:

  • Παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου, συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών
  • Αναλυτική παρουσίαση και εξάσκηση στις εξής τεχνικές: α) Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης κινήτρων, β) Η τεχνική της αναγνώρισης των θετικών λειτουργιών της συμπεριφοράς, γ) Η τεχνική της ενθάρρυνσης της συνέχισης των προβλημάτων, δ) η τεχνική της «κερκόπορτας», ε) η τεχνική της έμμεσης επιρροής στο πρόβλημα και στ) Η τεχνική του εντοπισμού των εξαιρέσεων
  • Συζήτηση πάνω σε πραγματικά παραδείγματα από την πρακτική των συμμετεχόντων
  • Σχόλια – ερωτήσεις, αξιολόγηση σεμιναρίου μέσω ερωτηματολογίου

Μέθοδος: Σύντομες εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, παρουσίαση μελετών περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων

Σύντομο βιογραφικό:
Η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και του Κύκλου Ευαισθητοποίησης στην Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το 1972 ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα "Το πρόβλημα του παιδιού στο Νοσοκομείο". Ειδικεύθηκε στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Βιέννης ως κρατική υπότροφος και διατέλεσε για πέντε χρόνια Ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης στην Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου (και ομοσπονδιακού κρατιδίου) της Βιέννης. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1977 και εργάστηκε ιδιωτικά. Το 1981 διορίστηκε Επιμελήτρια του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1997 εκλέχθηκε Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας. Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, μέλος του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, όπως και άλλων επιστημονικών Εταιρειών. Επίσης, είναι Διδάσκουσα - Θεραπεύτρια και Επόπτρια της Αυστριακής Εταιρείας Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ÖGVT) και Ιδρυτικό Μέλος και Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη FEDORA-Psyche έως το 2002. Σχετικά με Δημοσιεύσεις και άλλα στοιχεία του βιογραφικού βλ. Ιστοσελίδα Τομέα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών: http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCH/. H ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: kalantzi@psych.uoa.gr .

H Αργυροπούλου Μαρία- Ιωάννα είναι απόφοιτος των Τμήματων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), του Προγράμματος Ψυχολογίας καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2010 είναι Yποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στη γνωσιακή/ συμπεριφοριστική κατεύθυνση. Είναι συνεργάτης του κέντρου «Ομιλία» καθώς και της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης". Παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Έχει διδάξει σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του ΙΕΘΣ, και έχει συμμετάσχει με 32 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε 26 πανελλήνια και ευρωπαϊκά Συνέδρια. Είναι Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα: gmargirop@gmail.com, http://www.argiropoulou.gr/

Επικοινωνία - Δηλώσεις συμμετοχής (μέχρι την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014)
τηλ. 210 3840803
e-mail: info@cbt.edu.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή, 15.00 - 21.00

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα