Απόφοιτοι

2020 - 21

Ανδρικόπουλος Πέτρος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε «Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία», University of East London, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού Τομέα, Αρ. πρωτ. 7584, Ημ. 15/01/2014

Αυγουστάκη Αικατερίνη
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου, Α’ Γενική Διεύθυνση, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Αρ.Πρωτ. 11950, Ημ. 17/12/2008

Βενιζελέα Αμαλία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 6821, Ημ. 24/03/2016

Γρηγοριάδου Κατερίνα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 2392, Ημ. 28/03/2017

Διαμαντή Σοφία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 16203, Ημ. 09/08/2016

Δρακάτου Δήμητρα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 2335, Ημ. 28/03/2017

Ζαχαρή Λάουρα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία, Leiden University, The Netherlands
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 3580, Ημ. 22/07/2013

Κουλιεράκη Γεωργία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Αρ. πρωτ. 187960, Ημ. 13/08/2018

Κωνσταντίνου Μαρία Ειρήνη
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 16637, Ημ. 09/09/2014

Λάζου Ιωάννα
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 3141, Ημ. 06/04/2017

Λεβάκη Κατερίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 6767, Ημ. 08/12/2016

Λιοντή Αγγελική
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 21609, Ημ. 02/12/2016

Μάκκου Λυδία Αγγελική
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού Τομέα, Αρ. πρωτ. 6416, Ημ. 21/12/2017

Μαντζώρου Αγγελική
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 12097, Ημ. 22/06/2017

Μητροβγένη Δέσποινα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 1165, Ημ. 24/01/2017

Μπάνη Βασιλική
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 11473, Ημ. 16/06/2014

Μπαντούνα Ανδρονίκη
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτ. Τομέα, Αρ.Πρωτ. 6712/11, Ημ. 19/12/2011

Μπιρμπίλης Ιωάννης
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιτήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού Τομέα, Αρ. πρωτ. 4156, Ημ. 07/08/2018

Μυλερός Ιωάννης
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιτήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 14597, Ημ. 26/07/2017

Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Νότιας Αθήνας, Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 6232, Ημ. 16/09/2003

Παπαυγέρη Βασιλική
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 22361, Ημ. 23/12/2015

Παππά Ελένη
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 1855, Ημ. 21/02/2007

Πάτση Γεωργία
Ψυχολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Επιστήμη του στρες και προαγωγή υγείας», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 8359, Ημ. 22/04/2015

Πέτρου Ελισσάβετ
Ψυχολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 1415, Ημ. 18/02/2011

Σπανού Ζωή
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 2074, Ημ. 15/05/2014

Σχίζα Ιωάννα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επαγγελμάτων και Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 6481, Ημ. 19/10/2017

Τασσόπουλος Θάνος
Ιατρός, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, Αρ. πρωτ. 4289, Ημ. 19/10/2012

Τουρκοχωρίτη Δήμητρα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε «Psychology of Children Development», University of Central Lancashire, Preston, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 5636, Ημ. 01/11/2017

Τσανακτσίδη Αρετή
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε "Psychology of Child Development", University of Central Lancashire, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 12241, Ημ. 17/06/2016

Χαρίση Αμαλία
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Παιδική και Εφηβική Ψυχολογία (MSc in Child and Adolescent Psychology), University of Leiden, Ολλανδία
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 2976, Ημ. 27/3/2007

Χρήστου Παναγιώτα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επαγγελμάτων & Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 1575, Ημ. 03/09/2014

2019 - 20

Αϊτάκης Κωνσταντίνος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση, University of Wales, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 11183, Ημ. 19/06/2015

Αναστασίου Θεοδώρα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
MSC Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ενιαία Νομαρχία Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτικής Αθήνας, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 2413, Ημ. 18/3/2008

Αντωνιάδου Μαρία - Ευαγγελία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Πειραιά, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 2033, Ημ. 11/03/2015

Αρματά Χρυσούλα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Αρ. πρωτ. 3023, Ημ. 04/07/2011

Γεωργογιάννη Δήμητρα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία (ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου) - Leiden University, The Netherlands
Περιφέρεια Ηπείρου, Νομός Άρτας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, Διεύθυνση Υγείας - Πρόνοιας, Αρ. πρωτ. 972, Ημ. 14/03/2006

Ευσταθιάδη Σοφία
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 5400, Ημ. 06/09/2016

Ζαφειροπούλου Ελένη
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ. Πρωτ. 5816, Ημ. 18/8/2014

Θεοδωροπούλου Μαρία – Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Τμήμα Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομαρχία Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 7359, Ημ. 20/03/2009

Καραχοντζίτη Ελένη
Ψυχολόγος, University of Sterling, UK
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων & Ψυχολογικής πρακτικής, University of Edinburgh, UK
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δηόσιας Υγείας, Τμήμα Επαγγελμάτων και Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 180, Ημ. 29/1/2014

Καψάλα Σοφία
Ιατρός, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 17934, Ημ. 10/12/2012

Κολοβού Αργυρώ
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 6739, Ημ. 28/11/2016

Κονιδάρη Ουρανία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 6156, Ημ. 06/12/2012

Κούρτογλου Ζωή
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 14045, Ημ. 26/08/2014

Μακρυδάκης Στυλιανός
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 5573, Ημ. 03/10/2016

Μανίκα Κατερίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 18906, Ημ. 04/11/2015

Μαξιμιάδη Αθηνά
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία της Υγείας, University of Surrey, Guildford, UK
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ.Πρωτ. 5793, Ημ. 18/8/2014

Μαχειμάρη Μαρία
Ιατρός, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κ.Τ., Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 22739, Ημ. 29/12/2010

Μικές Μάριος
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Cognitive Behavioral Psychotherapy for Adults», Derby University, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Αρ. πρωτ. 3268, Ημ. 11/07/2011

Μουζακίτη Μάντυ
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 10138, Ημ. 31/05/2010

Μπέικο Καμέλα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 3076, Ημ. 14/05/2015

Νακόπουλος Νικόλαος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακός Φοιτητής «Health Management», Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO, Ελλάδα
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 1720, Ημ. 16/02/2015

Ξανθάκη Μαρία
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
MSc in Substance Misuse, University of Sussex, UK
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 4923, Ημ. 15/2/2008

Παπαδημητρίου Άννα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δυτ. Τομέα, Αρ. πρωτ. 2831, Ημ. 13/05/2015

Παπαδοπούλου Αθηνά
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας (Π.Ε. Πέλλας), Αρ. πρωτ. 17176, Ημ. 25/01/2017

Πυροβολισιάνος Διονύσης
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Μέθοδοι Έρευνας και Ψυχολογία» City University of London, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 9126, Ημ. 18/05/2015

Σκαλτσά Μαρία
Ιατρός, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Νομαρχία Αθηνών, Κεντρικός Τομέας, Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 22776, Ημ. 14/01/2000

Σταθάκης Γεώργιος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Γεν. Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κ.Τ, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 5556, Ημ. 9/3/2010

Τερτίπη Αγγελική
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία, Leiden University, The Netherlands
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης - Ποιότητα Ζωής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας - Φαρμάκων & Φαρμακείων, Αρ.Πρωτ. 3369, Ημ. 29/4/2009

Τζιώκα Ειρήνη
Ιατρός, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 9882, Ημ. 10/05/2013

Τουφεξή Ανθή
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 2622, Ημ. 31/03/2016

Χουντάλα Άννα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη", Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτικής Αθήνας, Διεύθυνση Υγεάς, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 1973, Ημ. 30/3/2009

2018 - 19

Αμολοχίτης – Πατριαρχόπουλος Φίλιππος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 18066, Ημ. 19/10/2015

Αναγνωσταρά Μαρία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ.Πρωτ. 4637, Ημ. 9/10/2012

Ανδρέου Ελισάβετ
Ιατρός, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Ευαγγελισμός
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Κεντρικός, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 15822, Ημερ. 4/8/2005

Βαρότση Αικατερίνη
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Kent
MSc Νευροψυχολογίας, Bristol
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περ. Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 5673, Ημερ. 19/7/2012

Βλασοπούλου Αγγελική
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Γεν. Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κ.Τ, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 11205, Ημ. 10/6/2010

Γκογκόρνας Στέφανος
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 14822, Ημ. 04/10/2012

Γραμματικοπούλου Μαρία Ελένη
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αρ.Πρωτ. 5215, Ημ. 9/10/2013

Γρηγοράκη Ιωάννα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία της Υγείας, University of Westminister, UK
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ.Πρωτ. 1542, Ημ. 9/7/2014

Δρακουτού Μαρία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 2427, Ημ. 29/04/2015

Ηλιάδου Κατερίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Σχολική Ψυχολογία, University of Bristol, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 3522, Ημ. 23/07/2014

Καλδή Μιχαηλίς
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 939, Ημ. 20/01/2014

Καραθανάση Όλγα Παναγιώτα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Νομός Αρκαδίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Υγιεινής και Προστασίας Υγείας, Αρ.Πρωτ. 3282, Ημ. 25/6/2007

Καράμπελα Κατερίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περ. ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 1426, Ημερ. 09/02/2015

Καρρά Γεωργία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 3315, Ημ. 29/7/2014

Καρρά Ναταλία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
M.Sc in Cognitive and Clinical Neuroscience, Goldsmiths, University of London, UK
Ν.Α. Αθηνών – Περιαιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 2848, Ημ. 21/4/2009

Κατούδη Σοφία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 324, Ημ. 15/01/2013

Κουρουπάκη Χρύσα
Ψυχολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ.Πρωτ. 6575, Ημ. 10/7/2013

Λεμονή Αναστασία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περ. Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 5663, Ημερ. 2/8/2013

Μάζη Στέλλα Αδαμαντίνα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ.Πρωτ. 5627, Ημ. 30/1/2014

Μακρατζάκη Αθηνά
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία της Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 4008, Ημ. 15/06/2009

Πανταζοπούλου Νικολέτα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 4248, Ημ. 01/08/2012

Ράγκου Μαρία
Ιατρός, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Νότιας Αθήνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 887, Ημ. 20/03/2009

Ρούσσου Βασιλική-Μαρία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Durham University, UK
Certificate in Counselling Skills, Institute of Counselling, Glasgow, UK
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 5359, Ημ. 08/11/2013

Σκιαδόπουλος Χρήστος
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επαγγελμάτων & Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 429, Ημ. 02/02/2015

Σπανού Βασιλική
Ψυχολόγος, Staffordshire University, Stoke-on-Trent, UK
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 3002, Ημ. 1/4/2008

Στριγγάρη Δάφνη
Ψυχολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 3423, Ημ. 24/06/2014

Σωτήρχου Σταματίνα
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υπηρεσειών και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ.Πρωτ. 1702, Ημ. 4/4/2014

Τριανταφυλλοπούλου Κατερίνα
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνηας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αρ.Πρωτ. 3529, Ημ. 2/7/2012

Φαρμάκη Χριστίνα
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχαναλυτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Psychoanalytic Developmental Psychology), Anna Freud Center, University College London
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 25390, Ημ. 16/11/1995

Χονδρού Γεωργία
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών", Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επαγγελμάτων και Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 1482, Ημ. 22/12/2011

2017 - 18

Βάτσιου Ειρήνη
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περ. Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ. πρωτ. 1793, Ημερ. 26/3/2013

Γιαννιός Δημήτρης
Ψυχολόγος, Cardiff University, Wales, United Kingdom
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, University of Keele, UK
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αρ.Πρωτ. 7615, Ημ. 4/11/2014

Κοντορίνη - Μπενέκη Αργυρή
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 8135, Ημερ. 9/4/2013

Κυριακοπούλου Κέλλυ
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc Child Adolescent and Family Mental Health, London Metropolitan University
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 7732, Ημερ. 27/11/2008

Κώτση Ειρήνη
Ψυχολόγος, Universite Paris Descartes
Master 1, Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία, Descartes
Master 2, Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία, Descartes
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 2362, Ημερ. 18/4/2013

Μνάσωνος Μνάσωνας
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 2496, Ημερ. 16/1/2013

Μπουλούμπαση Αναστασία
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ενιαία Νομ. Αυτ/ση Αθηνών Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτικής Αθήνας, Δ/νση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 3354, Ημ. 16/5/2008

Παπαζάνη Ουρανία
Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη
Ενιαία Νομ. Αυτ/ση Αθηνών Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτικής Αθήνας, Δ/νση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ.Πρωτ. 1808, Ημ. 20/2/2007

Πληβούρη Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας, Αρ. πρωτ. 12590, Ημερ. 18/7/2014

Πούλου Αικατερίνη
Ψυχολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc Αντιμετώπιση του πόνου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτικής Αθήνας, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 10570, Ημερ. 22/12/2005

Τριάντη Νικολέττα
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αρ.Πρωτ. 2785, Ημ. 30/5/2013

Τσότρα Ευαγγελία
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας, Αρ.Πρωτ. 10014, Ημ. 10/9/2010

Φαλτσέτα Αικατερίνη
Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συμβουλευτικής της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Εργασίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Νότιας Αθήνας, Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Αρ. πρωτ. 3185, Ημερ. 5/8/2010

Χατζηαντωνίου Λαμπροθέα Κατερίνα
Ψυχολόγος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού Τομέα, Αρ.Πρωτ. 7004, Ημ. 9/12/2014

2016 - 17
Αλεξίου Βάια
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Δημάκη Σοφία
Ευταξία Χάιδω
Ζαρίφη Βασιλική
Καμπόλη Γεωργία
Καμτσαδέλη Βασιλική
Μαστραχά Πολυνείκη
Ματσακά Άντζελα
Μιλαντίνοβιτς Άννα
Μιτέλλα Μαρία Ευθυμία
Μπράβου Αγγελική
Νιαβή Ιωάννα
Νικολάου Ελένη
Παλαιολόγου Παρασκευή
Παντελής Κωνσταντίνος
Πλεύρη Μαρία
Ρουσσίνου Στέλλα
Φιλιόγλου Μυρτώ
Φλεβάρης Μάριος - Μιχαήλ

2015 - 16
Ανθή Σταυρούλα
Ελευθεριάδου Μαρία
Θεοδωροπούλου Κατερίνα
Κακολύρη-Κλίτση Ιωάννα
Κοντού Φωτεινή
Κωνσταντινοπούλου Αγγελική
Μαδούρου Κατερίνα
Ξηρού Ευαγγελία
Παλαιολόγου Ροζίνα
Σοφιανοπούλου Κατερίνα
Συντήλα Ιωάννα
Τόλη Γεράρδου Άννα-Αναίς
Τσεβά Αγγελική
Χατζηασλάνης Αντώνης
Χουσιάδα Χριστίνα
Χρυσόπουλος Γιάννης

2014 - 15
Βάλαρη Ελένη
Βλαχογιάννη Αγγελική
Γρίβα Φαίη
Επταήμερος Μιχάλης
Ζαχαροπούλου Χριστίνα
Θανασούλα Καλλιόπη
Κάκαβου Βασιλική
Καραγιάννη Χρυσούλα
Καρανικόλα Δέσποινα
Κοκκίνου Χρυσούλα
Κοπανάρη Αλεξάνδρα
Κουτέρη Μαρία
Λάιους Ροζέτ
Λεμονούδη Μυρσίνη
Μαϊμάρη Ιουλία
Μακρή Αθανασία
Μηλίγκου Κλεοπάτρα
Μπακογιάννη Καλλιόπη
Νίκα Ασπασία
Παλάκα Λήδα
Παταργιά Ειρήνη
Χαρλαύτη Μαριάννα

2013 - 14
Αλ Μπάχρι Ιόλα
Γιαννάκη Αναστασία
Δουγαλή Αναστασία
Ζήκου Αγγελκή
Καλλέργης Γιάννης
Καραμανή Κατερίνα
Καραπαύλου Δάφνη
Πανοπούλου Παναγιώτα Ευαγγελία
Στρατήγη Δήμητρα

2010-2012
Αλεξοπούλου Γεωργία
Ανεζουλάκη Δήμητρα
Αντωνίου Βασιλική
Αντωνίου Μαριάνθη
Αργυροπούλου Μαριάννα
Βερβέρη Γεωργία
Βρυώνης Μάριος
Γαϊτάνα Σοφία
Ευαγγέλου Μαίρη
Ζορμπά Μερόπη
Θεοδώρου Χριστίνα
Θωμαδάκης Χριστόφορος
Κακλαμάνη Γεωργία
Κάπαρης Νικόλαος
Καραπάτσια Μαρία
Κατσούλη Φανή
Κάττουλας Μάνος
Κοκκότη Κωνσταντίνα
Κονσουλίδου Ελισάβετ
Κουβαράκη Έλλη
Λάτση Ιωάννα
Μακρή Αθανασία
Μάμα Ευτυχία
Μαρίνη Καλλιόπη
Μήλιου Αθηνά
Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Παππά Αφροδίτη
Παππάς Δημήτρης
Πέννα Υβόννη
Περδικάρη Ευριδίκη
Σαλεπτσή Ευαγγελία
Σκοπελίτου Μαρία
Σπανός Γεώργιος
Τακοπούλου Παρασκευή
Τασσιοπούλου Μαρία
Τσιλιάκου Κωνσταντίνα
Χατζή Βασιλική
Ψωμά Μαρίνα

2009-2010
Αραπίδου Γεσθημανή
Βαρβέρη Χριστίνα
Βεντίκος Ευθύμιος
Βίλδος Χρήστος
Δρακοπούλου Ειρήνη
Ευθυμίου Αρετή Χριστίνα
Ζαρκάδα Σταυρούλα
Ηλιόπουλος Ευάγγελος
Θεοδώρου Αφροδίτη
Κατσάμπα Ελένη
Κιοστεράκης Γιώργος
Κονταξή Ευανθία
Κούκη Ελένη
Κουλουβάρη Μαρία
Κραββαρίτη Βασιλική
Κωνσταντίνου Όλγα
Κωστακιώτη Κατερίνα
Λαρδούτσου Σοφία
Λεοντιάδου Αλεξάνδρα
Λίγκρης Γεώργιος
Μάκρα Σεβαστή
Μήτση Χριστιάνα
Μυλωνά Κωνσταντίνα
Παπαγεωργίου Αντώνης
Παπαδόπουλος Δημήτρης
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Παπαματθαίου Ζωή
Παραράς Γεράσιμος Πολύβιος
Πενέση Μαρία
Ποτουρίδου Παναγιώτα
Ρακιτζή Σταυρούλα
Ρούσσου Καρμελίνα
Σανίδα Σταυρούλα
Σχορετσανίτη Σωτηρία
Τζιντζηροπούλου Ευφροσύνη
Τσάτσου Βασιλική
Χαρτάλου Σταυρούλα

2008-2009
Κερασιώτη Αλεξάνδρα
Σοφιανοπούλου Αναστασία
Τσέκου Χαρά

2007-2008
Λέκκα Φωτεινή
Μολδοβάνος Νικόλαος
Πλιάκου Παναγιώτα
Τζόβα Δέσποινα
Υφαντή Παναγιώτα

2006-2007
Αποστολοπούλου Ιωάννα
Γκίνη Σοφία
Γκούντη Χριστίνα
Κανάκη Αναστασία
Θειακούλης Ζήσιμος
Καποδίστρια Δέσποινα
Μärkl Christine
Παπαδάκη Σιλένα
Τασίου Ασπασία

2005-2006
Αδαμίδου Ευδοξία
Βαϊδάκης Αλέξανδρος
Βλαβιανού Μιράντα
Ελευθεριάδη Μαγδαληνή
Θελερίτης Χρήστος
Καζούλη Αντωνία
Καρβέλη Σπυριδούλα
Κουτσούκη Σταυρούλα
Κυριακάκης Ελευθέριος
Μήλιου Αικατερίνη
Μουμουλέτσα Ευαγγελία
Πριμικύρη Αφροδίτη
Τρικοπούλου Δάφνη

2004-2005
Γεωργουτσάκου Σοφία
Μαλογιάννης Ιωάννης
Μάργαρη Μαρία
Μπακομήτρου Φλωρεντία
Μαυροειδή Αθανασία
Παυλάτου Ευθυμία
Φαράντου Βασιλική

2003-2004
Θεοδώρου Βασίλειος
Καπράλου Ιωάννα
Φιστέ Μαρκέλλα

2001-2002
Γονιδάκης Φραγκίσκος

2000-2001
Αγγελή Κατερίνα
Βλάχου Μαριανίκη
Ευσταθίου Γιώργος
Ιστίκογλου Χρήστος

1999-2000
Μουζακίτη Μαρία
Νικητόπουλος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Σοφία

1992-1997
Βαρελάς Άριστοτέλης
Βουλτσίδου Αποστολία
Γαλανάκη Εύα
Κόλλιας Κώστας
Μπλέτα Μαρία
Μυτσκίδου Πασχαλία
Πολονύφης Νικόλαος
Ποταμίτης Κόμης Διονύσης
Σακελλάρη Μαρία
Σκούτας Χρήστος
Σοφιανίδου Ελένη
Σωτηροπούλου Γεωργία
Φωστέρη Κωνσταντίνα
Χαλιμούρδας Θοδωρής
Χατζηγεωργίου Ελισάβετ-Λιλαία

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα