Α' ενότητα (τμήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

1. Εισαγωγή

2. Τεχνικές και συμπεριφοριστική ανάλυση

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Ζεύγη και οικογένεια

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Κυριακές)

 1. Κυριακή 23 & 30 Ιανουαρίου 2022, 10.00 - 15.00
  Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
  Ν. Χαρίλα
 2. Κυριακή 6 Μαρτίου 2022, 10.00 - 15.00
  Ιστορική αναδρομή / εξέλιξη του γνωσιακού - συμπεριφοριστικού μοντέλου στη θεραπεία παιδιών και εφήβων
  Α. Καλαντζή - Αζίζι & Γ. Κακλαμάνη
 3. Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, 10.00 - 15.00
  Ανάγκες των παιδιών και παράμετροι της γονεϊκής συμπεριφοράς: πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και ψυχοπαθολογία
  Κ. Αγγελή
 4. Κυριακή 10 Απριλίου 2022, 10.00 - 15.00
  Θεραπεία οικογένειας σε σχέση με προβλήματα παιδιών και εφήβων
  Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ.Ι. Αργυροπούλου
 5. Κυριακή 17 Απριλίου 2022, 10.00 - 15.00
  Παρουσίαση περιστατικών από τη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
  Α. Σοφιανοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες στις εισηγήσεις
Γραπτές εξετάσεις – έως δύο ευκαιρίες
Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα