Βρείτε θεραπευτή/τρια

Η ΕΓΣΣ, στην προσπάθειά της να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, διατηρεί κατάλογο ψυχοθεραπευτών ανά γεωγραφική περιοχή. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην ΕΓΣΣ σύμφωνα με τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies ή που είναι υπεύθυνοι για την κλινική εκπαίδευση στην ΕΓΣΣ ως επόπτες.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο θεραπευτών ενηλίκων σε μορφή pdf.
Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο θεραπευτών παιδιών και εφήβων σε μορφή pdf.

Διευκρίνιση
Ο κατάλογος ψυχοθεραπευτών και ψυχοθεραπευτριών τηρείται για τη διευκόλυνση του κοινού. Η ΕΓΣΣ δεν μπορεί να πιστοποιήσει τις αναγραφόμενες πληροφορίες πέραν της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και δε φέρει καμία ευθύνη για αυτές.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα