Γενικές πληροφορίες - Επισκόπηση

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2012 και συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων αποτελείται από 4 αυτοτελείς ενότητες (α’ έως δ’) που συνολικά προσφέρουν μια πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο, σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies .

Οι σπουδές στην ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα εντάσσονται στην άτυπη εκπαίδευση των ειδικών ψυχικής υγείας, ωστόσο η ολοκλήρωση και των ενοτήτων α’ έως δ’ οδηγεί αυτόματα σε Accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, μέλη της οποίας αποτελούν επιστημονικές εταιρείες από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αποτελείται από δύο επιπρόσθετες ενότητες (ε’ και στ’), που καλύπτουν θεωρία και κλινική πρακτική.

Η παρακολούθηση των ενοτήτων είναι ανοικτή μόνο σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται αυτόνομα, τόσο στο θεωρητικό και πρακτικό της μέρος, όσο και σε αυτό της αξιολόγησης. Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε ενότητας χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών.

Οι ενότητες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Ενότητα Α’ (Θεραπεία ενηλίκων: Θεωρητική Εκπαίδευση Ι)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις - video
 • Παρακολούθηση τριών Βασικών Εργαστηρίων
 • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας
 • Μελέτη βιβλιογραφίας
 • Αξιολόγηση: Παρουσίες στις εισηγήσεις, Γραπτές εξετάσεις, Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της α’ ενότητας για το τμήμα δια ζώσης φοίτησης διεξάγονται κάθε Τρίτη, 16.30 - 21.30 και τα Εργαστήρια σε τρία προκαθορισμένα σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 - 15.00. Για το τμήμα εξ αποστάσεως φοίτησης οι εισηγήσεις διεξάγονται κάθε Σάββατο 10.00 - 15.00 και τα Εργαστήρια σε έξι προκαθορισμένες Κυριακές, ώρες 10.00 - 15.00.

Ενότητα Β’ (Θεραπεία ενηλίκων: Θεωρητική Εκπαίδευση ΙΙ)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις – video
 • Παρακολούθηση τριών Βασικών Εργαστηρίων
 • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας
 • Μελέτη βιβλιογραφίας
 • Αξιολόγηση: Παρουσίες στις εισηγήσεις, Γραπτές εξετάσεις, Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της β’ ενότητας για το τμήμα δια ζώσης φοίτησης διεξάγονται κάθε Πέμπτη, 16.30 - 21.30 και τα Εργαστήρια σε τρία προκαθορισμένα σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 - 15.00. Για το τμήμα εξ αποστάσεως φοίτησης οι εισηγήσεις διεξάγονται κάθε Σάββατο 10.00 - 15.00 και τα Εργαστήρια σε έξι προκαθορισμένες Κυριακές, ώρες 10.00 - 15.00.

Ενότητα Γ’ (Θεραπεία Ενηλίκων: Κλινική Πρακτική και Αυτογνωσία)

 • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
 • Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας
 • Εκπαίδευση στην ψυχομετρική αξιολόγηση και τη διαδικασία τήρησης κλινικού αρχείου και παρακολούθησης της εξέλιξης της θεραπείας
 • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας
 • Αξιολόγηση: Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας. Έκθεση προόδου κλινικού επόπτη. Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία. Συμμετοχή σε Ομάδα Αυτογνωσίας

Ενότητα Δ’ (Θεραπεία ενηλίκων: Κλινική Πρακτική και Εκπαίδευση στην Εισαγωγή Περιστατικών)

 • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
 • Εκπαίδευση στην εισαγωγή νέων περιστατικών (διαγνωστική συνέντευξη, ψυχομετρική αξιολόγηση, προφορική και γραπτή παρουσίαση στην κλινική ομάδα)
 • Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας
 • Αξιολόγηση: Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας. Έκθεση προόδου κλινικού επόπτη. Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία. Τυφλή κρίση ενός εκ των οκτώ περιστατικών υπό εποπτεία

Ενότητα Ε’ (Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων: Θεωρητική Εκπαίδευση)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις – video: Θεραπεία παιδιών και εφήβων
 • Μελέτη βιβλιογραφίας
 • Αξιολόγηση: Παρουσίες στις εισηγήσεις. Γραπτές εξετάσεις

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ε’ ενότητας διεξάγονται κάθε Δευτέρα, 16.30 - 21.30.

Ενότητα ΣΤ’ (Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων: Κλινική Πρακτική)

 • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
 • Κλινική πρακτική στη διαγνωστική συνέντευξη, κλινική εκτίμηση και εισαγωγή νέων περιστατικών
 • Αξιολόγηση: Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία

Δικαίωμα παρακολούθησης
Ψυχολόγοι που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ψυχίατροι – Παιδοψυχίατροι (ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι)

Απαιτούμενα για εγγραφή σε μια ενότητα
α’ ενότητα: βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη
β’ ενότητα: ολοκλήρωση της α’ ενότητας. Προσφέρεται η δυνατότητα συνδυαστικής φοίτησης στις ενότητες α’ και β΄, ανάλογα με τον αριθμό κενών θέσεων.
γ’ ενότητα: ολοκλήρωση των α’ και β’ ενοτήτων
δ’ ενότητα: ολοκλήρωση των α’, β’ και γ’ ενοτήτων
ε’ ενότητα: ολοκλήρωση της α’ ενότητας, ή με ολοκληρωμένες σπουδές στη ΓΣΘ.
στ’ ενότητα: ολοκλήρωση της γ' ενότητας και ε’ ενότητας ή με ολοκληρωμένες σπουδές στη ΓΣΘ.

Περιστατικά για την Κλινική Πρακτική
Σπουδαστές του δια ζώσης προγράμματος: δυνατότητα έμμισθης πρόσληψης στα τμήματα θεραπειών του ΙΕΘΣ ή/και εποπτείας περιστατικών από τον χώρο εργασίας ή το ιδιωτικό γραφείο των εκπαιδευομένων ανάλογα με την προτίμηση τους.
Σπουδαστές του εξ’ αποστάσεως προγράμματος: εποπτεία περιστατικών από τον χώρο εργασίας ή το ιδιωτικό γραφείο των εκπαιδευομένων.

Σημαντικές Ημερομηνίες 2023-24
22.9.23 Συνεντεύξεις - εισαγωγή στην α’ ενότητα – τμήμα δια ζώσης
23.9.23 Συνεντεύξεις - εισαγωγή στην α’ ενότητα – τμήμα εξ’ αποστάσεως
10.10.23 Έναρξη εισηγήσεων α΄ ενότητας (τμήμα δια ζώσης)
14.10.23 Έναρξη εισηγήσεων α΄ ενότητας (τμήμα εξ αποστάσεως)
12.10.23 Έναρξη εισηγήσεων β΄ ενότητας (τμήμα δια ζώσης)
14.10.23 Έναρξη εισηγήσεων β΄ ενότητας (τμήμα εξ αποστάσεως)
6.11.23 Έναρξη εισηγήσεων ε΄ ενότητας (τμήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
28.5.24 Γραπτές εξετάσεις α’ ενότητας (τμήμα δια ζώσης)
15.6.24 Γραπτές εξετάσεις α’ ενότητας (τμήμα εξ αποστάσεως)
6.6.24 Γραπτές εξετάσεις β’ ενότητας (τμήμα δια ζώσης)
15.6.24 Γραπτές εξετάσεις β’ ενότητας (τμήμα εξ αποστάσεως)
20.10.23 Έναρξη πρώτου τριημέρου ομάδων αυτογνωσίας (τμήμα δια ζώσης)
3.11.23 Έναρξη δεύτερου τριημέρου ομάδων αυτογνωσίας (τμήμα δια ζώσης)
1.12.23 Έναρξη τρίτου τριημέρου ομάδων αυτογνωσίας (τμήμα δια ζώσης)

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα για το εκπαιδευτικό έτος 2023-24 εδώ .

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα