Ενότητα Α' (τμήμα δια ζώσης εκπαίδευσης)

1. Εισαγωγή

2. Τεχνικές και συμπεριφοριστική ανάλυση

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Ζεύγη και οικογένεια

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Σαββατοκύριακα)

  1. 15-16 Ιανουαρίου 2022, 10.00 - 15.00
    Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
    Ν. Χαρίλα
  2. 26-27 Φεβρουαρίου 2022, 10.00 - 15.00
  3. 2-3 Απριλίου 2022, 10.00 - 15.00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες στις εισηγήσεις
Γραπτές εξετάσεις – έως δύο ευκαιρίες
Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα