Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις για κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς και εργοθεραπευτές

Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις για κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς και εργοθεραπευτές

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και παρέμβασης στην ανθρώπινη συμπεριφορά, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό για μεγάλο εύρος ψυχικών διαταραχών.

Η γνωσιακή συμβουλευτική βασίζεται στις ίδιες θεωρητικές αρχές, αλλά διακρίνεται επειδή εστιάζεται σε:

α. προσωπικές δυσκολίες που δε συνιστούν κλινικές διαταραχές και

β. παρεμβάσεις ειδικές για συγκεκριμένους πληθυσμούς – στόχους, για τις οποίες δεν απαιτείται εξατομικευμένη γνωσιακή διατύπωση των δυσκολιών του ατόμου.

Στη γνωσιακή συμβουλευτική, ο συμβουλευόμενος και ο σύμβουλος συνεργάζονται, αφού εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική συμμαχία, για να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν το πρόβλημα, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς. Η προσέγγιση επικεντρώνεται πρωταρχικά στις δυσκολίες του παρόντος και βασίζεται στην κοινή κατανόηση για τα προβλήματα του ατόμου, την οποία αναπτύσσουν μαζί.

Η γνωσιακή συμβουλευτική περιλαμβάνει εγγενώς το στοιχείο της ενδυνάμωσης, καθώς επικεντρώνεται σε μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τον συμβουλευόμενο ικανό να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με τις δικές του δυνάμεις. Η κατάκτηση και η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί βασικό σκοπό της παρέμβασης, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή μεταξύ των συνεδριών (εργασία για το σπίτι). Πέραν της απόκτησης δεξιοτήτων, βασικός μηχανισμός αλλαγής είναι ο έλεγχος των δυσλειτουργικών γνωσιών βάσει της προσωπικής εμπειρίας του συμβουλευόμενου.

Οι γνωσιακές - συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε άτομα, οικογένειες και ομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, τις ικανότητες/δεξιότητες, την κουλτούρα, τη φυλή ή το φύλο τους.

Περιεχόμενο

20/12/19
Θεωρητικό υπόβαθρο του Γνωσιακού – Συμπεριφοριστικού μοντέλου
Γνωσιακή θεωρία: Σύνδεση σκέψης – συναισθήματος – συμπεριφοράς
Γ. Ευσταθίου

10/1/20
Γνωσίες: Αυτόματες σκέψεις, υποθέσεις και κανόνες, βασικές πεποιθήσεις – σχήματα
Εντοπισμός δυσλειτουργικών γνωσιών: μέθοδοι παρατήρησης και καταγραφής
Φ. Λέκκα

17/1/20
Κατανόηση του προβλήματος με γνωσιακούς όρους
Γνωσιακή παραποιήσεις και αναδόμηση (μέθοδοι και τεχνικές)
Καταγραφές και εργασία για το σπίτι
Φ. Λέκκα

24/1/20
Συνεργατικός εμπειρισμός, θεραπευτικός ρόλος
Εντοπισμός θετικών χαρακτηριστικών θεραπευόμενου
Μεταβιβαστικές και αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις – Προσωπική ανάπτυξη
Μ. Μιτέλλα

31/1/20
Διαμόρφωση κινήτρου – Συναισθηματική ενδυνάμωση και στάδια της αλλαγής
Ε. Κουβαράκη

7/2/20
Θεραπευτική διαδικασία: η δομή της συνεδρίας
Πρώτες συναντήσεις
Μ. Λεμονούδη

14/2/20
Θεραπευτικός σχεδιασμός: η δομή της παρέμβασης
Στόχοι της συμβουλευτικής παρέμβασης και κατάλογος δυσκολιών
Μ. Μιτέλλα

21/2/20
Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών
Τερματισμός της παρέμβασης και διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
Κ. Καραμανή

6/3/20
Λήψη απόφασης – Επίλυση προβλήματος – Διαχείριση κρίσεων
Ε. Κονταξή

13/3/20
Ψυχοεκπαίδευση: έννοια της ψυχοεκπαίδευσης και εφαρμογή σε συγκεκριμένα είδη προβλημάτων
Κ. Καραμανή

20/3/20
Δεξιότητες επικοινωνίας – κοινωνικές δεξιότητες
Β. Σπανού

3/4/20
Δεικδικητικότητα
Ε. Κονταξή

10/4/20
Διαχείριση θυμού
Β. Ξηρού

8/5/20
Μίμηση προτύπου και πρόβα της επιθυμητής συμπεριφοράς
Συμπεριφορικά πειράματα
Ε. Κουβαράκη

15/5/20
Διαχείριση στρες
Εκπαίδευση της αναπνοής – διαφραγματική αναπνοή
Μ. Επταήμερος

22/5/20
Προοδευτική μυική χαλάρωση
Χαλάρωση με καθοδηγούμενη νοερή
Β. Ξηρού

29/5/20
Διαχείριση χρόνου
Υγιεινή ύπνου
Μ. Λεμονούδη

12/6/20
Αυτοεπίγνωση – ενσυνειδητότητα
Ρ. Παλαιολόγου

19/6/20
Συμμόρφωση με φαρμακευτική αγωγή
Συμπεριφορικά συμβόλαια
Ι. Χρυσόπουλος

26/6/20
Ομαδικές παρεμβάσεις
Β. Σπανού – Ε. Λεμπέση

3/7/20
Παρουσίαση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
Χ. Βαρβέρη

10/7/20
Δεοντολογία – παραπομπές – αυτοφροντίδα και πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης
Φ. Λέκκα

Συντονιστές:
Ευσταθίου Γιώργος, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Λέκκα Φωτεινή, Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Λεμπέση Ελένη, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας - MSc

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και της ειδικής αγωγής (κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.) που καλούνται να προσφέρουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες αυτόνομα ή στο πλαίσιο της δομής που υπηρετούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με δύο τρόπους. Είτε σε 22 εβδομαδιαίες συναντήσεις διαρκείας 4 ωρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 17.00 με 21.00 είτε σε 6 προγραμματισμένα Σαββατοκύριακα και ώρες 10.00 - 16.00 τις ακόλουθες ημερομηνίες: 25-26 Ιανουαρίου 2020, 15-16 Φεβρουαρίου 2020, 21-22 Μαρτίου 2020, 11-12 Απριλίου 2020, 23-24 Μαϊου 2020 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα).

Έναρξη 20 Δεκεμβρίου 2019, λήξη 10 Ιουλίου 2020. Δίδακτρα 580 ευρώ. Προσφέρεται η δυνατότητα σταδιακής καταβολής.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μαθησης, κατόπιν διαδικασίας αυτοξιολόγησης δύο σταδίων των συμμετεχόντων.

Με τη λήξη του σεμιναρίου, θα υπάρξει η δυνατότητα εποπτείας ή/και βιωματικών ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr).