Νέα οργάνωση σπουδών 2012-13

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την άτυπη εκπαίδευση αναθεωρήθηκε η δομή των ολοκληρωμένων σπουδών στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Η νέα οργάνωση οδηγεί σε σημαντική αναβάθμιση των σπουδών ως ακολούθως:

Η δυνατότητα παρακολούθησης του Journal Club και των Διπλωματικών Εργασιών διευρύνεται σε όλες τις ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της 1ης θεωρητικής. Η 2η θεωρητική ενότητα περιλαμβάνει πλέον και προκλινική εκπαίδευση με συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ως παρατηρητών στις διαδικασίες εισαγωγής νέων περιστατικών, στην αξιολόγηση ολοκληρωμένων κλινικών παρεμβάσεων και στις συνεδρίες ομάδων εποπτείας.

Η έμφαση της 3ης και της 4ης ενότητας παραμένει στην προσφορά ολοκληρωμένων θεραπευτικών υπηρεσιών υπό εποπτεία. Στην 3η ενότητα οι σπουδαστές συμμετέχουν επιπρόσθετα σε βιωματική ομάδα αυτογνωσίας, ενώ στην 4η επεκτείνεται η κλινική εκπαίδευση στην εισαγωγή και την εκτίμηση νέων περιστατικών καθώς και της παρουσίασής τους στην κλινική ομάδα. Στους εκπαιδευόμενους και των δύο ενοτήτων δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν ως παρατηρητές - συνθεραπευτές σε δομημένες ομαδικές παρεμβάσεις.

Σημαντικό στόχο των αλλαγών αποτελεί και η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες σπουδές γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Με ομόφωνη γνώμη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόστηκαν οι αποζημιώσεις των διδασκόντων, προκειμένου τα δίδακτρα να περιοριστούν πέραν της μειώσεως 6% που επιτεύχθηκε πέρσι. Έτσι το κόστος για την 1η ενότητα διαμορφώνεται στα 2.250 ευρώ, για τη 2η ενότητα στα 2.450 και για την 3η και 4η ενότητα στα 2.850 ευρώ, ενώ πλέον προσφέρονται και δυνατότες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.