Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική σκέψη

Οι Κύκλοι Ευαισθητοποίησης αποτελούν ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα 20 διαλέξεων που οδηγούν σε Βεβαίωση Παρακολούθησης. Στόχος των Κύκλων Ευαισθητοποίησης είναι να προσφέρουν μία πρώτη επαφή με τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική σκέψη. Οι διαλέξεις άπτονται εισαγωγικών θεμάτων της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και έχουν κατά το δυνατόν ευρεία θεματική. Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη επαφή με το χώρο ή καθόλου προηγούμενη επαφή με σκοπό να αποκτήσουν αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας.

Προσφέρονται δύο Κύκλοι Ευαισθητοποίησης: ένας για ενηλίκους και ένας για παιδιά και εφήβους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα εισηγήσεων του κάθε Κύκλου στις σχετικές σελίδες: