Δραστηριότητες Ιανουαρίου

Μέσα από αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Ιανουαρίου.

  • Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, 18.30 - 20.00
    Είσηγηση στον ΙΑ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Φοβίες: Εγκατάσταση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση" από τον Χ. Δημητρακόπουλο. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των εισηγήσεων του Κύκλου.
  • Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, 18.30 - 20.00
    Είσηγηση στον ΙΑ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή " από την Σ. Καρβέλη.
  • 26-27 Ιανουαρίου 2013, 10.00 - 15.00
    Εργαστήριο με θέμα "Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με γενική και ειδική θεματολογία" με τις Α. Σοφιανοπούλου και Μ. Μπαδικιάν. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα