Δραστηριότητες Ιανουαρίου

Μέσα από αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Ιανουαρίου.

  • Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, 18.30 - 20.00
    Είσηγηση στον ΙΑ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Φοβίες: Εγκατάσταση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση" από τον Χ. Δημητρακόπουλο. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των εισηγήσεων του Κύκλου.
  • Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, 18.30 - 20.00
    Είσηγηση στον ΙΑ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή " από την Σ. Καρβέλη.
  • 26-27 Ιανουαρίου 2013, 10.00 - 15.00
    Εργαστήριο με θέμα "Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με γενική και ειδική θεματολογία" με τις Α. Σοφιανοπούλου και Μ. Μπαδικιάν. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο.