Υποτροφία και Βραβεία για το Εκπαιδευτικό έτος 2013-14

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών ανακοινώνει την υποτροφία και τα βραβεία που θα δοθούν στους σπουδαστές το Εκπαιδευτικό έτος 2013-14.

  Υποτροφία "Γιάννης Μπουλουγούρης"
 • Απευθύνεται σε Ψυχολόγους φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους.
 • Η υποτροφία έχει τη μορφή έκπτωσης 30% στα δίδακτρα των ενοτήτων (Α', Β', Γ΄ και Δ΄ ενότητα).
 • Λαμβάνονται υπόψη ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.
 • Υποψηφιότητες δηλώνονται κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  Αριστείο
 • Απευθύνεται στους σπουδαστές της Β' ενότητας της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.
 • Αφορά στην καλύτερη σπουδαστική επίδοση των δύο πρώτων ενοτήτων. Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται: επιμέλεια, συνέπεια, επίδοση στις εργασίες και εξετάσεις.
 • Η υποτροφία έχει τη μορφή έκπτωσης 30% στα δίδακτρα των επόμενων δύο ενοτήτων (Γ΄ και Δ΄ ενότητα).
 • Υποψήφιοι είναι όλοι οι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αιτήσεις.
  Ετήσιο Βραβείο "Γαλάτεια Δημάκου"
 • Απευθύνεται στους σπουδαστές της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.
 • Αφορά στην καλύτερη επιστημονική / ερευνητική εργασία που διεξάγεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών και παρουσιάζεται ως προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο.
 • Το βραβείο θα καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης ενός επόμενου συνεδρίου μέχρι το ποσό των € 500,00.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται κάθε Ιούνιο, μαζί μ' ένα αντίγραφο της εργασίας και του βιβλίου περιλήψεων του συνεδρίου στο οποίο παρουσιάστηκε.
  Ετήσιο Βραβείο "Γιαννίτα Μόλβερ"
 • Απευθύνεται στους σπουδαστές της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.
 • Αφορά στην καλύτερη επιστημονική / ερευνητική εργασία που διεξάγεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών και δημοσιεύεται σε ελληνικό ή διεθνές επιστημονικό περιοδικό.
 • Το βραβείο θα καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης ενός συνεδρίου μέχρι το ποσό των € 500,00.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται κάθε Ιούνιο, μαζί μ' ένα αντίγραφο του περιοδικού που έγινε η δημοσίευση.