Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών-Εφήβων

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων αποτελεί ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 διαλέξεων που οδηγεί σε Βεβαίωση Παρακολούθησης. Οι εισηγήσεις άπτονται εισαγωγικών θεμάτων της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και έχουν κατά το δυνατόν ευρεία θεματική. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη επαφή με το χώρο ή καθόλου προηγούμενη επαφή με σκοπό να αποκτήσουν αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων.

Πρόγραμμα εισηγήσεων παλαιότερων ετών:
A' Κύκλος, Β’ Κύκλος, Γ’ Κύκλος, Δ’ Κύκλος, Ε’ Κύκλος, ΣΤ' Κύκλος, Ζ' Κύκλος, Η' Κύκλος

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα