Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο

Διδάσκων: Ε. Καραδήμας

Περιεχόμενο:
Οι χρόνιες σωματικές ασθένειες και η συχνά συνεπαγόμενη νοσηλεία αποτελούν μείζονες στρεσογόνες καταστάσεις που δοκιμάζουν σκληρά τις ικανότητες προσαρμογής του ασθενούς. Παρόλο που το στρες που βιώνουν οι ασθενείς και οι συνακόλουθες αντιδράσεις θεωρούνται συχνά ‘αναμενόμενες’ ή ‘κατανοητές’, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για ψυχολογικές παρεμβάσεις. Τουναντίον, καθώς τέτοιες παρεμβάσεις βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων, στην καλύτερη προσαρμογή. Οι ΓΣ τεχνικές βοηθούν τους ασθενείς να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και το προσωπικό υγείας να αναπτύξει δυνατότητες καλύτερου χειρισμού των ψυχοκοινωνικών πλευρών της ασθένειας. Στο μάθημα θα αναπτυχθεί ο τρόπος χρήσης συγκεκριμένων ΓΣ τεχνικών στη διαχείριση της χρόνιας σωματικής ασθένειας στη βάση παραδειγμάτων (μελέτη περιπτώσεων και video).

Σημειώσεις: