Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο

Διδάσκων: Ε. Καραδήμας

Περιεχόμενο:
Οι χρόνιες σωματικές ασθένειες και η συχνά συνεπαγόμενη νοσηλεία αποτελούν μείζονες στρεσογόνες καταστάσεις που δοκιμάζουν σκληρά τις ικανότητες προσαρμογής του ασθενούς. Παρόλο που το στρες που βιώνουν οι ασθενείς και οι συνακόλουθες αντιδράσεις θεωρούνται συχνά "αναμενόμενες" ή "κατανοητές", αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για ψυχολογικές παρεμβάσεις. Τουναντίον, καθώς τέτοιες παρεμβάσεις βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των δυυσλειτουργικών συμπεριφορών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων, στην καλύτερη προσαρμογή. Οι γνωσιακές - συμπεριφοριστικές τεχνικές βοηθούν τους ασθενείς να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και το προσωπικό υγείας να αναπτύξει δυνατότητες καλύτερου χειρισμού των ψυχοκοινωνικών πλευρών της ασθένειας. Στο μάθημα θα αναπτυχθεί ο τρόπος χρήσης συγκεκριμένων ΓΣ τεχνικών στη διαχείριση της χρόνιας σωματικής ασθένειας στα πλαίσια του νοσοκομείου, στη βάση παραδειγμάτων (μελέτη περιπτώσεων και video). Επίσης, θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σύντομων παρεμβάσεων σε ασθενείς που νοσηλεύονται ή επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου και το οποίο συνδυάζει αρχές και γνώσεις κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας.

Σημειώσεις:

Βιβλιογραφία:

  • Gatchel, G.J., & Oordt, M.S. (2003). Clinical health psychology and primary care. Washington DC: American Psychological Association.
  • Hunter, C.M., Hunter, C.L., & Kessler, R. (Eds.) (2014). Handbook of clinical psychology in medical settings. New York: Springer.
  • Newman, S., Steed, L., & Mulligan, K. (2009). Chronic physical illness: self-management and behavioral interventions. Berkshire, UK: Open University Press.
  • Sage, N., Sowden, M., Chorlton, E., & Edeleanu, A. (2008). CBT for chronic illness and palliative care: A Workbook and toolkit. Chichester: Wiley.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα