Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το τεστ Νοημοσύνης WISC-III

Χρόνος: Εργαστήριο διαρκείας 30 ωρών (κόστος 300 ευρώ)

Εισηγήτρια: Β. Ρότσικα- Φραγκάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Παιδιού και Εφήβου, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Στόχος: Εκπαίδευση στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του τεστ νοημοσύνης WISC-III. Θα δοθεί έμφαση στις κλινικές όψεις της χορήγησης και επεξεργασίας του τεστ.

Συμμετέχοντες: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Πτυχιούχους Ψυχολογίας, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Αριθμός συμμετεχόντων: 12 (ανώτερος).

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στα ψυχομετρικά εργαλεία και το τεστ νοημοσύνης
 • Κλινική συνέντευξη και επικοινωνία με το παιδί, τον έφηβο και τους γονείς του
 • Οδηγίες για την χορήγηση- συμπεριφορά του εξεταζόμενου
 • Ανάλυση λεπτομερής όλων των items και των πιθανών λαθών
 • Παράμετροι της βαθμολόγησης (ψυχολόγου και εξεταζομένου)
 • Ερμηνεία των υποκλιμάκων και συσχετισμός τους
 • Συγγραφή ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Ανάλυση πρωτοκόλλων παιδιών με ποικίλες διαταραχές
 • Ενημέρωση των γονέων/συναδέλφων/εκπαιδευτικών

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Θα πραγματοποιηθούν 10 συναντήσεις (16.00 - 19.00)

 1. Παρασκευή 17/1/14
 2. Παρασκευή 24/1/14
 3. Παρασκευή 31/1/14
 4. Πέμπτη 13/2/14
 5. Πέμπτη 27/2/14
 6. Πέμπτη 13/3/14
 7. Παρασκευή 28/3/14
 8. Πέμπτη 3/4/14
 9. Πέμπτη 10/4/14

Επικοινωνία - Δηλώσεις συμμετοχής
τηλ. 210 3840803
e-mail: info@cbt.edu.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή, 15.00 - 21.00

Βιογραφικό:
Η κα Β. Ρότσικα –Φραγκάκη σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Σορβόννη στο Πανεπιστήμιο René Descartes με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε το διδακτορικό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται στην Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολύχρονη εμπειρία στη χορήγηση και ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων . Έχει εκπονήσει έρευνες σχετικά με την επίδοση των Ελλήνων μαθητών στο WISC-III.
Έχει διδάξει το μάθημα «Ψυχολογική αξιολόγηση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διηύθυνε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για το WISC-III στα πλαίσια της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.(για δέκα χρόνια)

Βιβλιογραφία :

 1. Cooper , S. (1995) The Clinical Use and interpretation of the Wechsler Intelligence Scale for children-Third Edition. Thomas C.C. USA.
 2. Gregoire, J. (2000). L’ évaluation clinique de l’ intelligence de l’ enfant. Mardaga Belgique.
 3. Kaufman, AS. (1994). Intelligent testing with the WISC-III. Wiley & sons, USA.
 4. Rotsika, V., Vlassopoulos, M., Legaki, L., Sini, A., Rogakou, E., Sakellariou, K., Pehlivanidou, H., Anagnostopoulos, D.C. (2009). The WISC-III profile in Greek Children with Learning Disabilities : Different Language, Similar Difficulties. International Journal of Testing, Vol. 9. Issue 3 July 2009, 271-282.
 5. Ρότσικα, Β., Βλασσοπούλου, Μ., Ρογκάκου, Ε., Σίνη, Α., Λεγάκη, Λ., Πεχλιβανίδου, Ε., Αναγνωστόπουλος, Δ.Κ. (2006) Η επίδοση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο WISC-III. Ψυχολογία, 13(2), σελ. 56-66.
 6. Ρότσικα, Β., Ρογκάκου, Ε., Βλασσοπούλου, Μ. (2007). Η διαφορά μεταξύ Λεκτικής και Πρακτικής Νοημοσύνης στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, 111-114.
 7. Ρότσικα, Β. (2007).Πώς εμφανίζεται η διαταραχή του λόγου στο τεστ Νοημοσύνης WISC-III. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Α. Γιαννετοπούλου, Μ. Διαμαντή, Λ. Κιρπότιν, Ε. Λεβαντή, Κ. Λευθέρη, Γ. Σακελλαρίου (επιμ.) Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ.202-210.