Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Παρατηρητές σε Προγράμματα Ομαδικής ΓΣΘ

Το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) δίνει τη δυνατότητα στους θεραπευτές του να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στα Προγράμματα Ομαδικής Γνωσιακής Θεραπείας που φιλοξενεί. Πρόκειται για συνολικά εννέα σύντομα και δομημένα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση καταστάσεων. Στη θεματική των Θεραπευτικών Ομάδων του ΙΕΘΣ περιλαμβάνονται: η διαχείριση του άγχους, η βελτίωση της διάθεσης, η ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς, η διαχείριση θυμού, η διακοπή καπνίσματος, η αντιμετώπιση της υπερφαγίας, η μείωση του σωματικού βάρους και η ανάπτυξη διαφυλικών σχέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θεραπευτές καλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία του ΤΘΕ (the@ibrt.gr) προκειμένου να καταρτιστεί λίστα προτεραιότητας παρατηρητών στα προσφερόμενα ομαδικά προγράμματα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτούς τους θεραπευτές που παραπέμπουν επιτυχημένα περιστατικά τους σε ομαδική θεραπεία καθώς και σ’ αυτούς που θα δηλώσουν πρώτοι ενδιαφέρον. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από την ομάδα εποπτών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ομαδικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του ΙΕΘΣ (http://ibrt.gr/edu/node/423) και στην πρόσφατη έκδοση του Εγχειριδίου Κλινικής Διαχείρισης Περιστατικών του ΤΘΕ.