Θεραπευτική διαδικασία

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Στάδια της παρέμβασης:
Εδραίωση θεραπευτικής συμμαχίας, γνωσιακή διερεύνηση, διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτικός σχεδιασμός – εφαρμογή ειδικών μεθόδων, λήξη – πρόληψη υποτροπής.

Τεχνικές εδραίωσης της θεραπευτικής συμμαχίας, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων στο πλαίσιο της γνωσιακής διερεύνησης, κατάρτιση καταλόγου προβλημάτων – καθορισμός γενικών και επιμέρους θεραπευτικών στόχων. Εξατομικευμένος θεραπευτικός σχεδιασμός, κατάλληλη θεραπευτική στάση, στάδια γνωσιακής αναδόμησης. Ομαλή λήξη και πρόληψη υποτροπής.

Θεραπευτική συνεδρία

Δομή - Δομικά συστατικά:
Συνεργατικός καθορισμός ατζέντας, αμφίδρομη ανατροφοδότηση, συναισθηματική κατανόηση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, παράγοντες διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας, συνεργατικός εμπειρισμός – «απομυστικοποίηση θεραπείας», ρυθμός και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, εστιασμός στις κύριες γνωσίες και συμπεριφορές, στρατηγική για την αλλαγή, εφαρμογή τεχνικών, homework.

Σημειώσεις:
Θεραπευτική διαδικασία
Μέθοδοι και τεχνικές
Cognitive Therapy Rating Scale - Κλίμακα και εγχειρίδιο
http://www.beckinstitute.org/cognitive-therapy-rating-scale/
Cogntive Therapy Scale – Revised - Κλίμακα και εγχειρίδιο
http://www.getselfhelp.co.uk/trainees.htm

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα