Θεραπευτικός σχεδιασμός

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:

Ορισμός – Διαμόρφωση (περιεχόμενο, δομή, δόση, ρυθμός, είδος θεραπείας).
Παράγοντες διαμόρφωσης:
Ψυχοπαθολογία: Καταλληλότητα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, ειδικός σχεδιασμός ανά διαταραχή, άλλες μορφές βοήθειας, σχέση με γνωσιακή διατύπωση.
Ατομικά χαρακτηριστικά: Ηλικία, νοητικό επίπεδο, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτιστικοί παράγοντες, σωματική υγεία, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική απασχόληση – Τοξικότητα περιβάλλοντος, κίνητρο για αλλαγή.
Χαρακτηριστικά του θεραπευτή: Επαγγελματική επάρκεια, καταλληλότητα πλαισίου, είδος θεραπείας, αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις.

Σημειώσεις:
Παράδειγμα θεραπευτικού σχεδιασμού

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα