Η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας σε σχέση με προβλήματα παιδιών και εφήβων

Διδάσκουσες: Α. Καλαντζή - Αζίζι & Μ.Ι. Αργυροπούλου

Περιεχόμενο:

Αρχικά παρουσιάζεται η εξέλιξη της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας οικογένειας - παρεμβάσεις χωρίς την εμπλοκή των γονέων - έως την ολιστική - συστημική προσέγγιση του σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό της θεραπείας και στις περιπτώσεις που η θεραπεία εκλογής είναι η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας. Η αντικατάσταση των δυσλειτουργικών σκέψεων των μελών της οικογένειας, η βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας κ.α. διαφωτίζονται με τη χρήση διαφόρων παραδειγμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορα "δάνεια" από τη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας. Συζήτηση περιστατικών από τη βιβλιογραφία καθώς και η ανάλυση σύγχρονου περιστατικού ολοκληρώνουν τον τρόπο εφαρμογής της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας οικογένειας.

Βιβλιογραφία:

  • Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού, Π.Α. (2012). Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας . Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
  • Herbert, M. (1997). Ψυχολογική φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα