Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014 – 2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς , το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο δια βίου μάθησης (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051/ 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι οργανωμένο σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες (α’ – δ’) και δύο ανεξάρτητες ενότητες για παιδιά και εφήβους (ε’ – στ’). Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενότητας οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων για ενήλικες οδηγεί αυτόματα σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε στη διεύθυνση http://cbt.edu.gr/erg/spoudes.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Continuing Medical Education – CME). Αναλυτικά, οι τέσσερις ενότητες για ενήλικες μοριοδοτούνται με 60 μόρια η κάθε μία, ενώ οι δύο ενότητες για παιδιά με 44 και 60 μόρια αντιστοίχως.

Οι σημαντικές εκπτώσεις διδάκτρων που επιτεύχθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια διατηρούνται: Το κόστος για την ενότητα α’ έχει διαμορφωθεί στα 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ στα 2.450 ευρώ, για την ενότητα γ’ στα 2.850 ευρώ και για την ενότητα δ’ στα 2.850 ευρώ. Το κόστος για τις ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) ανέρχεται στα 1.150 και 1.550 ευρώ αντιστοίχως. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους. Θα προκηρυχθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχιατρικοί Νοσηλευτές κ.ά.) και Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσφέρουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Υπηρεσίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εδώ .