Εργαστήριο: Κλινική εκπαίδευση στις συμπεριφορικές τεχνικές

Το παρόν εργαστήριο προσφέρει εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική των συμπεριφορικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες διαταραχές. Έμφαση δίνεται στις πρακτικές εφαρμογές ώστε να εξοικειωθούν οι θεραπευτές με τις τεχνικές αλλά και το δικό τους άγχος κατά την εφαρμογή τους.Οι θεωρητικές εισηγήσεις που συνοδεύονται από πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, προβολή βίντεο, παίξιμο ρόλων και βιωματικές ασκήσεις. Τη θεωρητική εκπαίδευση ακολουθεί ένας κύκλος κλινικής εργασίας υπό εποπτεία.

Διδάσκουσα: Δρ. Πασχαλιά Μυτσκίδου

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ ενώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Εργαστηρίου σε μορφή pdf εδώ .