Δραστηριότητες Δεκεμβρίου 2014

Μέσα από αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών για το Δεκέμβριο 2014.

 • Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, 16.30 – 18.30
  Παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών των σπουδαστών της ΕΓΣΣ. Οι Εργασίες έχουν μορφή άρθρου ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ή μορφή ερευνητικού άρθρου, ανάλογα με το αν πρόκειται για βιβλιογραφική ή εμπειρική έρευνα. Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:
  1. Εφαρμογή της ΓΣΘ σε χώρες με Χαμηλή – Μεσαία Οικονομία. Αντιμετωπίζοντας το κενό της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στην Ψυχική Υγεία
   Σπουδάτρια: Μηλίγου Κ.
   Επόπτρια: Χαρίλα Ν.
  2. Μελέτη των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων σε δείγμα εξαρτημένων από την ηρωίνη ατόμων
   Σπουδάστρια: Βάλαρη Ε.
   Επόπτρια: Χαρίλα Ν.
 • Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 – 21.00
  Εισήγηση στο Εργαστήριο «Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών» "Η ΔΕΠ-Υ και οι Ε.Μ.Δ. σε παιδιά σχολικής ηλικίας" από τη Σ. Μάκρα. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του Εργαστηρίου.
 • Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 - 18.30
  Είσηγηση στον Η' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Παιδιών και Εφήβων με θέμα "Η κοινωνική ένταξη και η παράλληλη στήριξη σε παιδιά με δυσκολίες στο σχολείο" από την Κ. Κοκκότη. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των εισηγήσεων του Κύκλου Παιδιών και Εφήβων.
 • Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 18.30 - 20.00
  Είσηγηση στον ΙΓ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Η διατύπωση περίπτωσης" από τον Γ. Σπανό. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των εισηγήσεων του Κύκλου Ενηλίκων.
 • Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 20.00
  Η 2η προβολή της Λέσχης "Ψυχοπαθολογία και Κινηματογράφος". Θα προβληθεί η ταινία "The Big Lebowski" των Ethan & Joel Coen (1998).
 • Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, 16.30 – 21.30
  Παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών των σπουδαστών της ΕΓΣΣ. Οι Εργασίες έχουν μορφή άρθρου ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ή μορφή ερευνητικού άρθρου, ανάλογα με το αν πρόκειται για βιβλιογραφική ή εμπειρική έρευνα. Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:
  1. Internet Addiction
   Σπουδάστρια: Βλαχογιάννη Α.
   Επόπτης: Καλπάκογλου Θ.
  2. Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανασκόπηση βιβλιογραφίας)
   Σπουδάστρια: Ξηρού Ε.
   Επόπτης: Γονιδάκης Φ.
  3. Οι φιλοσοφικές ρίζες της ΓΣΘ
   Σπουδάστρια: Μαϊμάρη Ι.
   Επόπτρια: Χαρίλα Ν.
  4. Προσαρμογή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού για παιδιά: Το κυνήγι του θησαυρού
   Σπουδάστρια: Σοφιανοπούλου Κ.
   Επόπτρια: Καλαντζή – Αζίζι Α.
  5. Ομαδική Θεραπεία Σχημάτων για την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Μελέτες αποτελεσματικότητας και παρουσίαση εγχειριδίου θεραπευτικής παρέμβασης
   Σπουδαστής: Παπαγεωργόπουλος Γ.
   Επόπτης: Μαλογιάννης Ι.
 • Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 – 21.00
  Εισήγηση στο Εργαστήριο «Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών» "Η ΔΕΠ-Υ και οι Ε.Μ.Δ. στους εφήβους και τους ενήλικες" από τη Β. Τσάτσου.
 • Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 - 18.30
  Είσηγηση στον Η' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Παιδιών και Εφήβων με θέμα "Εφηβεία και ΓΣΘ: δυνατότητες και περιορισμοί" από την Α. Κερασιώτη.
 • Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, 18.30 - 20.00
  Είσηγηση στον ΙΓ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Άγχος και πανικός" από τη Μ. Βλαβιανού.
 • Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, 16.30 – 21.30
  Παρουσίαση των Journal Club και Διπλωματικών Εργασιών των σπουδαστών της ΕΓΣΣ. Το Journal Club αναφέρεται σε ανασκόπηση ενός θέματος με κεντρικό άξονα ένα συγκεκριμένο άρθρο. Οι Εργασίες έχουν μορφή άρθρου ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ή μορφή ερευνητικού άρθρου, ανάλογα με το αν πρόκειται για βιβλιογραφική ή εμπειρική έρευνα. Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:
  1. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία για την διαταραχή υπερφαγίας (ανασκόπηση βιβλιογραφίας)
   Σπουδάστρια: Μπράβου Α.
   Επόπτης: Γονιδάκης Φ.
  2. Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα των γονέων σε σχέση με τη συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας - Πιλοτική μελέτη (ερευνητική)
   Σπουδάστρια: Λάιους Ρ.
   Επόπτρια: Αγγελή Κ.
  3. Γονεϊκές συμπεριφορές και ψυχοπαθολογία: Ο ενδιάμεσος ρόλος των γνωσιακών μεταβλητών και ειδικότερα των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων (βιβλιογραφική)
   Σπουδαστής: Επταήμερος Μ.
   Επόπτρια: Αγγελή Κ.
  4. Κακομεταχείριση κατά την παιδική ηλικία και εκδήλωση επιθετικότητας.
   Βασικό άρθρο: Chen, P., Coccaro, E.F., Lee, R., & Jacobson, K.C. (2012). Moderating effects of childhood maltreatment on associations between social information processing and adult aggression. Psychological Medicine, 42, 1293-1304.
   Σπουδάστρια: Παπαζάνη Ο.
   Επόπτρια: Αγγελή Κ.
  5. Γνωσιακά/Συμπεριφοριστικά Προγράμματα για τη διαχείριση του θυμού Σπουδάστρια: Καραγιάννη Χ.
   Επόπτρια: Αγγελή Κ.
  6. Ο ρόλος των γενετικών προδιαθέσεων και των γονεϊκών συμπεριφορών στην εκδήλωση ψυχοπαθολογίας. (βιβλιογραφική)
   Σπουδάστρια: Τόλη Γεράρδου Α.
   Επόπτρια: Αγγελή Κ.
 • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 – 21.00
  Εισήγηση στο Εργαστήριο «Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών» "Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς την αιτιοπαθογένεση της ΔΕΠ-Υ" από την Π. Μπιτσάκου.
 • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, 17.00 - 18.30
  Είσηγηση στον Η' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Παιδιών και Εφήβων με θέμα "Γνωσιακά σχήματα σε παιδιά και εφήβους" από τη Μ. Αργυροπούλου.
 • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, 18.30 - 20.00
  Είσηγηση στον ΙΓ' Κύκλο Ευαισθητοποίησης Ενηλίκων με θέμα "Φοβίες: Εγκατάσταση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση" από τον Χ. Δημητρακόπουλο.