Διατύπωση περίπτωσης

Διδάσκουσα : Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Βασικό εργαλείο στην αξιολόγηση των κλινικών περιπτώσεων στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία αποτελεί η προσέγγιση της διατύπωσης περίπτωσης η οποία δίνει έμφαση στις ατομικές διαφορές. Η προσέγγιση της διατύπωσης περίπτωσης χρησιμοποιεί αρχές της πειραματικής ψυχολογίας και εφαρμόζει άμεσα τις αρχές της μάθησης. Ο θεραπευτής βασίζεται στους μηχανισμούς –τις θεωρίες που ερμηνεύουν την παθολογία και τις διαδικασίες αλλαγής. Ο στόχος της διατύπωσης της περίπτωσης είναι να περιγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος και να χρησιμοποιήσει τη θεωρία για να αποδώσει τα αίτια και τους παράγοντες διατήρησης του προβλήματος.

Στο παρόν μάθημα αναλύονται τα στάδια της προσέγγισης της διατύπωσης περίπτωσης πάνω στα οποία βασίζεται όλη η ΓΣΘ. Συζητώνται οι βασικές αρχές και οι κυριότεροι ρόλοι της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής διατύπωσης, καθώς και ο τρόπος που διαμορφώνεται μέσα από κλινικά παραδείγματα.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα