Γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία οριακής διαταραχής προσωπικότητας

Διδάσκουσα : Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας αποτελεί μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή η οποία εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο αυτοκτονικότητας και απαιτεί ακριβή διάγνωση και στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις Επίσης υπάρχει εκτεταμένη συννοσηρότητα με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές.. Η ΓΣΘ για τους ασθενείς με ΟΔΠ περιλαμβάνει τηνεδραίωση μιας συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης, την διαχείριση των συμπτωμάτων, την αναγνώριση και αναδόμηση των σκέψεων, ιδιαίτερα της διχότομης σκέψης, την αντιμετώπιση της παρορμητικής συμπεριφοράς, καθώς και την διαχείριση των τραυματικών εμπειριών.

Στο παρόν μάθημα αναλύονται τα στάδια της θεραπευτικής παρέμβασης, συζητώνται οι ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής σχέσης με τους ασθενείς με ΟΔΠ και παρουσιάζονται οι τεχνικές μέσα από την ανάλυση κλινικής περίπτωσης.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα