Σχιζοφρένεια: Εισαγωγή και Ατομική Θεραπεία

Διδάσκων: Ι. Χρυσόπουλος

Περιεχόμενο:
Η εισήγηση «Σχιζοφρένεια: Εισαγωγή & Ατομική Θεραπεία», χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη.

Στο πρώτο, «Εισαγωγή στη Σχιζοφρένεια», παρουσιάζεται η κύρια συμπτωματολογία της διαταραχής, η σύγχρονη κατανόηση της αιτιοπαθογένειάς της, επιδημιολογικά στοιχεία, προγνωστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και το εύρος της έκπτωσης στη λειτουργικότητα των πασχόντων. Κεντρικό στόχο της εισήγησης αποτελεί η εξοικείωση με τη διαταραχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Στο δεύτερο, «Ατομική Θεραπεία της Σχιζοφρένειας», παρουσιάζεται το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας, σύμφωνα με τον A.T. Beck. Γίνεται ειδική μνεία στην εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης, στις απαιτούμενες από το θεραπευτή δεξιότητες, παρουσιάζονται οι κύριες τεχνικές διαχείρισης της θετικής και αρνητικής συμπτωματολογίας, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τη θεραπεία της διαταραχής. Η εισήγηση αποσκοπεί στην εξοικείωση με τη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία της Σχιζοφρένειας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Μέρος 1ο: «Εισαγωγή στη Σχιζοφρένεια»

Tandon, R., Keshavan, M. S., & Nasrallah, H. A. (2008). Schizophrenia, "Just the Facts": What we know in 2008, Part 1: Overview. Schizophrenia Research , 100, σσ. 4-19.

Tandon, R., Keshavan, M. S., & Nasrallah, H. A. (2008). Schizophrenia, "Just the Facts: What we know in 2008, Part 2: Epidemiology and etiology. Schizophrenia Research , 102, σσ. 1-18.

Keshavan, M. S., Tandon, R., Boutros, N. N., & Nasrallah, H. A. (2008). Schizophrenia, "Just the Facts": What we know in 2008, Part 3: Neurobiology. Schizophrenia Research , 106, σσ. 89-107.

Tandon, R., Nasrallah, H. a., & Keshavan, M. S. (2009). Schizophrenia, "Just the Facts": Part 4, Clinical features and conceptualization. Schizophrenia Research , 110, σσ. 1-23.

Tandon, R., Nasrallah, H. A., & Keshavan, M. S. (2010). Schizophrenia, "Just the Facts" 5. Treatment and prevention. Past, present and future. Schizophrenia Research , 122, σσ. 1-23.

Keshavan, M. S., Nasrallah, H. A., & Tandon, R. (2011). Schizophrenia, "Just the Facts" 6. Moving ahead with schizophrenia concept: From the elephant to the mouse. Schizophrenia Research , 127, σσ. 3-13.

Μέρος 2ο: «Ατομική Θεραπεία της Σχιζοφρένειας»
Beck, A. T., Rector, N. A., Stolar, N., & Grant, P. (2009). Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy. New York: The Guilford Press.

Kindgon, D. G., & Turkington, D. (2006). Γνωστική θεραπεία της Σχιζοφρένειας. (Σ. Γρηγόρης, Επιμ., & Α. Πενταράκη, Μεταφρ.) Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Kingdon, D., & Turkington, D. (2002). The Case Study Guide to Cognitive Behaviour Therapy of Psychosis. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα