Χρυσόπουλος Γιάννης

Ο Γιάννης Χρυσόπουλος είναι Ψυχολόγος, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι κάτοχος δύο βασικών τίτλων σπουδών, από τα τμήματα «Πρόγραμμα Ψυχολογίας» και «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας». Έχει εξειδικευθεί δε, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κατόπιν, ακολούθησε τετραετή εκπαίδευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, ενώ παράλληλα έλαβε την πιστοποίηση ως θεραπευτής στο «Απαρτιωτικό Ψυχολογικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα – I.P.T.» από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς και το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Επιπροσθέτως, έκανε διετή μετεκπαίδευση στη «Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στη Ψύχωση» στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, καθώς και πιστοποιήθηκε στη χορήγηση της «Διαγνωστικής Συνέντευξης για τη Ψύχωση - DIP», από τον ίδιο φορέα.

Από το 2008 εργάζεται ως Ψυχολόγος σε μονάδες αποκατάστασης και επανένταξης χρόνιων ψυχικά πασχόντων, ενώ από το 2014 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος των Κέντρων Ημέρας για Ενήλικες με Χρόνιες Ψυχικές Παθήσεις, «Ανέλιξη» και «Άνοδος», στην περιοχή της Αθήνας. Τέλος, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο.

Κύριο ενδιαφέρον του αποτελούν οι ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ψυχωσικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους.

Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι info@chrysopoulos.gr, και η προσωπική του ιστοσελίδα www.chrysopoulos.gr.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα