Εργαστήριο: Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία στο σχολείο και στο σπίτι

Στο Εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές ενός παιδαγωγικού μοντέλου γνωσιακής – συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Το μοντέλο βασίζεται:

  • στην ανάδειξη και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση και μπορούν να ελεγχθούν μέσα στα πλαίσια του σχολείου (factors within our control),
  • στην αξιολόγηση που βασίζεται στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος (curriculum based assessment) και αποτελεί εργαλείο του δασκάλου για τον σχεδιασμό της κατάλληλης σχολικής εργασίας,
  • στην ανάλυση του προτεινόμενου διδακτικού στόχου σε βήματα, ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού (step by step learning).

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

  • να σχεδιάζουν διδακτικά προγράμματα,
  • να αναλύουν εκπαιδευτικούς στόχους,
  • να δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου,
  • να κατανοούν το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος ένταξης,
  • να διερευνούν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης προβλημάτων μέσα στην «κανονική τάξη».

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς και ψυχολόγους καθώς και σε φοιτητές των αντίστοιχων Τμημάτων.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος: Φλωράτου Μαρία – Μάρθα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-10 Απριλίου & 22-24 Απριλίου 2016
Διάρκεια: 44 ώρες
Κόστος: 180 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 στο info@cbt.edu.gr και 210 3840803. Καθημερινά 15.00 - 21.00.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου εδώ