Εξέλιξη του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου

Διδάσκουσα: Α. Καλαντζή - Αζίζι

Περιεχόμενο:
Η παρουσίαση των εξελίξεων στο χώρο της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας ξεκινά ως αναδρομή και κριτική αξιολόγηση από την αιτιοκρατία του ερεθίσματος (δεκαετία του 1920) και φθάνει ως σήμερα, εστιάζοντας στην ολιστική - συστημική οπτική. Αναφέρονται συστηματικά ο εμπλουτισμός του θεραπευτικού μοντέλου μέσα στο χρόνο αλλά και τα κοινά βασικά στοιχεία με το αρχικό συμπεριφοριστικό πρότυπο.

Βιβλιογραφία:

  • Kanfer, F.H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς (Κ. Αγγελή, Γ. Ευσταθίου μεταφ.). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71,49-58.
  • Westbrook, D., Kennerly, H., & Kirk, J. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο