Εξέλιξη του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου

Διδάσκοντες: Α. Καλαντζή-Azizi & Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Ο όρος γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία αποδίδεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων (Rational Emotive Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Rational Behavior Therapy, Rational Living Therapy, Schema Focused Therapy, κλπ). Κάθε προσέγγιση έχει και τη δική της ιστορική εξέλιξη. Στο πρώτο μέρος αυτού του μαθήματος γίνεται μια αναδρομή με κύρια έμφαση σε σημαντικές θέσεις-κλειδιά αυτών των προσεγγίσεων. Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσεται σφαιρικά η έννοια του σχήματος, μέσα από την κατανόηση της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών και το πως χρησιμοποιούν οι διάφορες προσεγγίσεις αυτή την έννοια στην κλινική πράξη.