Θεραπεία σχημάτων: διατύπωση περίπτωσης και κλινικές περιπτώσεις

Διδάσκουσες: Κ. Αγγελή, Μ. Βλαβιανού

Η παρούσα εισήγηση είναι βιωματικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο την εμβάθυνση στην κατανόηση της διατύπωση περίπτωσης, των βασικών εννοιών, της θεραπευτικής σχέσης και του τρόπου δόμησης της παρέμβασης, μέσω βιωματικών τρόπων διδασκαλίας και παιχνιδιών ρόλων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • van Vreeswijk, Μ., Broersen, J., & Nadort, M. (Eds.) The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research, and Practice. Wiley-Blackwell.
  • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishar, M. E. (2003). Schema Therapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford Press.
  • Μαλογιάννης, Ι., & Βλαβιανού, Μ. (2014). Η θεραπεία σχημάτων στις διαταραχές προσωπικότητας. Στο Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Χαρίλα, Ν. (2014). Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας: Θεωρία και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα