Κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους

Εισηγήτρια: Γιαννοπούλου Ιωάννα, M.Med.Sci., PhD, Παιδοψυχίατρος

Διάρκεια: 5 ώρες

Στόχος: Το εργαστήριο εστιάζει στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων, ηλικίας 8-18 χρονών, με καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το ΓΣ Μοντέλο της Κατάθλιψης και την εφαρμογή ΓΣ τεχνικών στη θεραπεία παιδιών και εφήβων.

Συμμετέχουν: Ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι με εμπειρία σε παιδιά και /ή εφήβους.

Περιεχόμενο:

  1. η κλινική εικόνα της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους,
  2. διατύπωση περίπτωσης, βάσει του ΓΣ Μοντέλου της κατάθλιψης,
  3. ο σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης,
  4. η εφαρμογή ΓΣ παρεμβάσεων σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους,
  5. πρωτόκολλο παρέμβασης, με αναφορά σε ειδικές τεχνικές, όπως π.χ. ενίσχυση συμμετοχής του παιδιού/εφήβου στη θεραπευτική διαδικασία μέσω καθοδηγούμενης «ανακάλυψης», στοχοθεσία, γνωσιακή αναδόμηση και ψυχοεκπαίδευση των γονέων περιγράφονται λεπτομερώς.

Μέθοδος: Παρουσίαση βασικών εννοιών με χρήση power point, βιωματικές ασκήσεις, παρουσίαση κλινικού περιστατικού και συζήτηση

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Η Γιαννοπούλου Ιωάννα εργάζεται ως Διευθύντρια Παιδοψυχίατρος στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου και έχει πρόσφατα εκλεγεί Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Έχει πλούσιο κλινικό έργο στον τομέα της ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων τόσο σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού (στη Σουηδία: Karolinska Insitute, Huddinge University Hospital, και στην Αγγλία: The Maudsley & the Royal Bethlem Hopitals, King's College Hospital) όσο και στην Ελλάδα. Είναι συνεργάτης σε μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εστιάζει κυρίως στο ψυχικό τραύμα, στις επιπτώσεις των καταστροφών σε παιδιά και εφήβους, στη ΔΕΠΥ, στις ΓΣ παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους και σε θέματα ψυχιατροδικαστικής παιδιών και εφήβων.