Ευσταθίου Γιώργος

Ο Γιώργος Ευσταθίου είναι Ψυχολόγος, έχει ειδικευθεί στην Κλινική Ψυχολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας.

Είναι Διδάσκων και Επόπτης Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας στην Εταιρεία Γνωσιακών - Συμπεριφοριστικών Σπουδών και στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Στο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνεται η διδασκαλία μαθημάτων κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών και στην Ανώτατη Σχολή Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η θεραπεία διαταραχών προσωπικότητας και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας. Η επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει εκδόσεις βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πανεπιστημιακών σημειώσεων και μεταφράσεων ξένων συγγραμμάτων καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται ως κριτής με ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Εταιρείας Γνωσιακών - Συμπεριφοριστικών Σπουδών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Είναι μέλος του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και του Κλάδου Συμβουλευτικής της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies, της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, του European Forum for Student Guidance (Τομέας: Psychological Counselling in Higher Education), της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Σεξουαλικής Συμπεριφοράς του Ανθρώπου και των Διαφυλικών Σχέσεων.

Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: www.ευσταθίου.gr

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα