Γνωσιακά - συμπεριφοριστικά μοντέλα πρόληψης και παρέμβασης στην αυτοκτονικότητα

Διδάσκουσες: Κουβαράκη Ε. & Λεμονούδη Μ.

Περιεχόμενο:

 • Ορισμοί και διάκριση των αυτοκτονικών πράξεων και φαινομένων: αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, πράξεις σκόπιμου αυτοτραυματισμού, αυτοκτονικός ιδεασμός
 • Γνωσιακές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές μεταβλητές: απελπισία, γνωσίες σχετικά με την αυτοκτονία, παρορμητικότητα, ελλείμματα στην επίλυση προβλημάτων, τελειοθηρία
 • Γνωσιακά – συμπεριφοριστικά θεωρητικά μοντέλα για την αυτοκτονικότητα: γνωσιακή θεωρία για τις αυτοκτονικές πράξεις κατά Beck, γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο σύμφωνα με τον Matthews, μοντέλο στρες-διάθεση-απελπισία, ο ρόλος της ήττας και της παγίδευσης στην αυτοκτονία: Θεωρητικά Μοντέλα
 • Γνωσιακά-συμπεριφοριστικά μοντέλα παρέμβασης: γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο παρέμβασης,, μοντέλο ΓΣΘ Τριών φάσεων για την πρόληψη της αυτοκτονίας

Βασική βιβλιογραφία

 1. Baumeister RF. Suicide as escape from self. Psychol Rev, 1990; 97: 90-113.
 2. Chiles JA, Strosahl KD. Clinical Manual for assessment and treatment of suicidal patients. Arlington: American Psychiatric Association Publishing, 2005.
 3. Holloway – Ghahramanlou M, Neely LL, Tucker JA. A cognitive – behavioral strategy for preventing suicide. Current Psychiatry, 2014; 13(8): 18-25.
 4. Matthews JD. Cognitive Behavioral Therapy Approach for Suicidal Thinking and Behaviors in Depression. In Woolfolk R, Allen L, eds. Mental Disorders – Theoretical and Empirical Perspectives. Croatia: In Tech, 2012: 23-43.
 5. Schotte DE, Clum GA. Problem-solving skills in suicidal psychiatric patients. J Consult Clin Psychol, 1987; 55: 49-54.
 6. Shneidman ES. The suicidal mind. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 7. Wenzel A, Brown GK, Beck AT. Cognitive therapy for suicidal patients: Scientific and clinical applications. Washington, DC: APA Books, 2009.
 8. Wenzel A, Beck AT.A Cognitive Model of Suicidal Behavior: Theory and Treatment. Appl Prev Psychol, 2008; 12(4): 189-201.
 9. Williams JMG, Crane C, Barnhofer T, Duggan DS. Psychology and suicidal behaviour: elaborating the entrapment model. In Hawton K. eds. Prevention and treatment of suicidal behaviour: from science to practice. Oxford: Oxford University press, 2005:71-89.

Σημειώσεις:

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα