Δίκτυο Αποφοίτων Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας για ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους, αλλά και την ανάγκη των αποφοίτων της για στήριξη της εισόδου τους στο επάγγελμα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οργάνωσε σε εθελοντική βάση το Δίκτυο Αποφοίτων. Σε αυτό εντάσσονται όσοι απόφοιτοι της ΕΓΣΣ το επιλέξουν, οι οποίοι έχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και accreditation από την European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται η ανάγκη του αιτούντος για χαμηλού κόστους αποτελεσματική θεραπεία και παράλληλα στηρίζονται οι απόφοιτοι της ΕΓΣΣ, για όσο διάστημα το επιλέξουν, με την παραπομπή περιπτώσεων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Τμήμα Θεραπειών. Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Αποφοίτων και τη λειτουργία του στην ιστοσελίδα της ΕΓΣΣ: https://cbt.edu.gr/erg/diktyo

Δίκτυο Αποφοίτων Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών