Αξιολόγηση αυτοκτονικού ασθενή, αιτιοπαθογένεια αυτοκτονικής συμπεριφοράς και βασικές αρχές θεραπευτικής παρέμβασης

Εισηγητής: Χατζηασλάνης Αντώνης

Περιεχόμενο:
Κεντρικό θέμα της εισήγησης αποτελεί η διαδικασία της αξιολόγησης του αυτοκτονικού ασθενή, διαδικασία η οποία και αποσκοπεί στην ταυτοποίηση μιας σειράς παραγόντων οι οποίοι αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης αυτοκτονικής συμπεριφοράς, σε μία προσπάθεια υπολογισμού ενός σχετικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ακριβής πρόβλεψη είναι ανέφικτη. Σε δεύτερο σκοπό οι παράγοντες συνθέτονται σε ένα αιτιοπαθογενετικό μοντέλο προδιάθεσης - στρες, με κύριο στόχο την σε βάθος κατανόηση της αυτοκτονικής διεργασίας, ενώ σκιαγραφούνται και οι βασικές αρχές της θεραπευτικής παρέμβασης.

Βασική βιβλιογραφία:

  1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the Assessment and Treatment of Patients with Suicidal Behaviors (November 2003).
  2. Wenzel A, Beck AT. A Cognitive Model of Suicidal Behavior: Theory and Treatment. Appl Prev Psychol, 2008; 12(4): 189-201.
  3. Wasserman D, Sokolowski M, Wasserman J, & Rujescu D. Neurobiology and genetics of suicide. In: Wasserman D, Wasserman C (eds) Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective. Oxford University Press, New York, 2009.
  4. Roy A, Sarchiapone M. Interaction of hereditary and environmental factors in the psychiatric disorders associated with suicidal behaviours. In: Wasserman D, Wasserman C (eds) Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global Perspective. Oxford University Press, New York, 2009.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα