Παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας

Εισηγήτρια: Α. Μαυροειδή

Περιεχόμενο:
Στην εισήγηση «Παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας» παρουσιάζεται ο ορισμός της παράβασης της δεοντολογίας, η παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που αφορούν παραβάσεις δεοντολογίας στην καθημερινή κλινική πρακτική και κυρίως οι παραβάσεις που αφορούν στο απόρρητο και την κλινική επάρκεια. Θα συζητηθούν, επίσης, τρόποι με τους οποίους ο κλινικός μπορεί να αποφύγει την παράβαση της δεοντολογίας. Τέλος, σε μικρές ομάδες θα συζητηθούν περιπτώσεις ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της ψυχοθεραπείας ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τόσο τις αρχές δεοντολογίας όσο και τις πιθανές παραβάσεις της.

Καθώς στην Ελλάδα δεν έχει καθιερωθεί κώδικας δεοντολογίας για τους ψυχολόγους, η παρουσίαση στηρίζεται στις Βασικές Ηθικές Αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας και στο Κώδικα Δεοντολογίας της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Απώτερος στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της δεοντολογίας και πώς η τήρησή τους ευνοεί τόσο την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του κλινικού όσο και την προστασία του από σοβαρά λάθη κατά την διάρκεια της κλινικής πρακτικής αλλά και την λήψη ορθότερων αποφάσεων απέναντι στα ηθικά-δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν στην ψυχοθεραπεία .

Βιβλιογραφία:

  • Αναγνωστοπούλου, (Τ). (2002). Βασικές αρχές δεοντολογίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας
  • Knapp, S. J., & Vandecreek, L. D. (2006). Practical Ethics for Psychologists: A positive approach. Washington D.C.: American Psychological Association
  • Pope , K.S., & Vasqes, M.J.T. (1998). Ethics in psychotherapy and counceling: A practical guide. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα