ΓΣΘ και το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Η γνωστική ψυχολογία προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση του ανθρώπινου νου χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών. Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης, πως οι ανθρώπινες σκέψεις μπορούν να περιγραφούν σε στάδια (επίπεδα) επεξεργασίας, η εξέλιξη της έννοιας των σχημάτων και πως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση έχει τόσο σημαντικές θεωρητικές όσο και πρακτικές/κλινικές συνέπειες.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα