Συμπεριφοριστικές τεχνικές Α'

Διδάσκουσα: Π. Μυτσκίδου

Περιεχόμενο:

 • Ορισμός
 • Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών ως μέρος της Συμπεριφορικής Ανάλυσης
 • Καταληλλότητα και προϋποθέσεις
 • Είδη τεχνικών
  • Συμπεριφορικές
  • Γνωσιακές
 • Οι συμπεριφορικές τεχνικές και οι βάσεις τους στις θεωρίες μάθησης
  • Ο ρόλος της θετικής και αρνητικής ενίσχυσης
  • Ο ρόλος της αποφυγής
 • Θεραπευτικές εφαρμογές και ιστορική εφαρμογή
 • Περιγραφή και ανασκόπηση των διαφορετικών συμπεριφορικών τεχνικών
  • Εξάσκηση στην ικανότητα ελέγχου
   • Έλεγχος του ερεθίσματος
   • Αυτοπαρατήρηση
   • Εκπαίδευση σε τεχνικές αναπνοής
   • Αυτοενίσχυση και αυτοτιμωρία
   • Εκμάθηση εναλλακτικών απαντήσεων
   • Διαδικασίες βασισμένες στην φαντασία
  • Σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών
  • Συστηματική απευαισθητοποίηση στην φαντασία
  • Κατακλυσμός στην φαντασία
  • Κατακλυσμός στην πραγματικότητα
  • Έκθεση στην πραγματικότητα
  • Έκθεση στην φαντασία
  • Μίμηση προτύπου
   • Η βιολογική εξήγηση της σημασίας της έκθεσης
  • Βιο-ανάδραση ή βιο-τροφοδότηση /li>
  • Σταδιακή διαμόρφωση συμπεριφοράς
 • Πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις

Βιβλιογραφία:

 • Ευθυμίου, Κ. & Κουλουβάρη, Μ. Σ. (2014) Τεχνικές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
 • Καλπάκογλου, Θ. & Χαρίλα, Ν. (2007). Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία:επιρροές και θεραπευτικά εργαλεία. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία (Επιμ. Εκδ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα