Αγοραφοβία

Διδάσκουσα: Μ. Βλαβιανού

Περιεχόμενο:
Η αγοραφοβία ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές. Ως αγοραφοβία ορίζεται ο φόβος του ατόμου να βρεθεί σε μέρη ή καταστάσεις, όπου η διαφυγή μπορεί να είναι δύσκολη ή η παροχή βοήθειας μη διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού ή συμπτωμάτων που μοιάζουν στον πανικό. Η παρούσα εισήγηση έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος: Παρουσιάζονται οι θεωρίες της μάθησης και η γνωσιακή θεωρία που ερμηνεύουν την εγκατάσταση και τη διατήρηση της αγοραφοβίας. Αναλύονται τα στάδια της παρέμβασης και οι κύριες γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές, που εφαρμόζονται σε αυτήν. Επιπλέον, παρουσιάζονται κλινικές περιπτώσεις και δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με τη διατύπωση περίπτωσης αλλά και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές σε παιχνίδια ρόλων στη μεγάλη ομάδα.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα