Ιστορική αναδρομή / εξέλιξη του γνωσιακού - συμπεριφοριστικού μοντέλου στη θεραπεία παιδιών και εφήβων

Διδάσκουσες: Α. Καλαντζή - Αζίζι & Γ. Κακλαμάνη

Περιεχόμενο:

Οι εξελίξεις μέσα στο χρόνο - από τον Watson έως σήμερα - διαφωτίζονται με παραδείγματα από τη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται οι κυρίαρχες τάσεις και τα διάφορα πεδία εφαρμογής εντός της Ψυχοθεραπείας (π.χ. Σχολική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή κ.α.). Μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση σύγχρονου περιστατικού αναδεικνύεται η δουλειά του σύγχρονου γνωσιακού - συμπεριφοριστικού θεραπευτή.

Βιβλιογραφία:
Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (2017). Γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα