Παρουσίαση περιστατικών από τη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων

Διδάσκουσα: Α. Σοφιανοπούλου

Περιεχόμενο:
Στόχος της εισήγησης είναι η πρώτη παρουσίαση και εξοικείωση με τη ΓΣΘ στα παιδιά και τους εφήβους. Θα συζητητηθούν σύντομα οι ιδιαιτερότητες της ΓΣΘ στα παιδιά και τους εφήβους σε σχέση με τη θεραπεία ενηλίκων, καθώς και ζητήματα δεοντολογίας, εμπιστευτικότητας και συνεργασίας με τους γονείς. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα στάδια της θεραπείας, από την πρώτη συνάντηση αξιολόγησης μέχρι τις αναμηνηστικές συνεδρίες. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί σε δύο μελέτες περίπτωσης, μία παιδιού και μία εφήβου, προκειμένου να παρουσιαστούν μέσα από τη πράξη τα στάδια της θεραπείας (λήψη ιστορικού/ αξιολόγηση, διατύπωση περίπτωσης, στόχοι, θεραπευτικός σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, πρόληψη υποτροπής, λήξη της θεραπείας και αναμηνηστικές συνεδρίες), τα δυνατά σημεία αλλά και η διαχείρηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αναδύονται στη θεραπευτική δουλειά με τα παιδιά και τους εφήβους.

Σημειώσεις:
Παρουσίαση της εισήγησης "Παρουσίαση περιστατικών από τη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων"

Βιβλιογραφία:

  • Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (επιμ.) (2016). Εισαγωγή στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Πεδίο.
  • Stallard, P. (2006). Σκέφτομαι Σωστά – Νιώθω Καλά: Ένα Εγχειρίδιο Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας για παιδιά και νέους. Μ. Ζαφειροπούλου (επιστ. επιμ.). Εισαγωγή, σελίδες: 1-36.
  • Stallard, P. (2011). Σκέφτομαι Σωστά – Νιώθω Καλά: Οδηγός του Ειδικού. Μ. Ζαφειροπούλου (επιστ. επιμ.). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα