Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) σε Ενήλικες

Διδάσκουσα: Α. Σοφιανοπούλου

Περιεχόμενο:
Η ΔΕΠ/Υ είναι μία νευροβιολογική διαταραχή. Διαγιγνώσκεται στην παιδική ηλικία, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών διατηρούν τα συμπτώματα και στην ενήλικη ζωή, με σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις, την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών τα οποία δεν έχουν λάβει ποτέ τη διάγνωση, με συνέπεια ως ενήλικες να αντιμετωπίζουν δευτερογενείς σημαντικές δυσκολίες ή/ και διαταραχές, ως απόρροια της μέχρι τώρα αδιάγνωστης διαταραχής. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί η κλινική εικόνα, η διαγνωστική διαδικασία και η αιτιολογία της ΔΕΠ/Υ, όπως εμφανίζεται στους ενήλικες. Όσον αφορά την παρέμβαση, έμφαση θα δοθεί σε δύο βασικά θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα, το ένα στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία και το δεύτερο στην Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. Μέσα από δύο μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλου και εργασία σε μικρές ομάδες θα επιχειρηθεί να γίνει πιο σαφής και προσανατολισμένη στην πράξη η διαδικασία της αξιολόγησης, ο θεραπευτικός σχεδιασμός και η παρέμβαση. Επίσης θα συζητηθούν οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που συναντά ο θεραπευτής στη θεραπεία με έναν ενήλικα με ΔΕΠ/Υ.

Σημειώσεις:
Παρουσίαση της εισήγησης "Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα σε Ενήλικες"

Βιβλιογραφία:

  • Hesslinger, B., Philipsen, A., & Richter, H. (2004). Psychotherapie der ADHS im Erwachsenenalter. Ein Arbeitsbuch. Berlin: Hogrefe.
  • Nadeau, K. (2006). Survival Guide for College Students with ADHD or LD. Whashington, DC: Magination Press.
  • Safren, S.A., Perlman, C.A., Sprich, S., & Otto, M.W. (2005). Mastering You Adult Adhd: Therapist Guide. New York: Oxford University Press.
  • Safren, S.A., Sprich, S., Perlman, C.A., & Otto, M.W. (2005). Mastering You Adult Adhd: Client Workbook. New York: Oxford University Press.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα