Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε γενική σωματική κατάσταση

Διδάσκων: Α. Χατζηασλάνης

Περιεχόμενο:
Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών είναι δυνατόν να αναδυθούν υπό την επήρεια μιας πληθώρας γενικών ιατρικών καταστάσεων, οι οποίες κάποιες φορές μιμούνται κοινές λειτουργικές ψυχικές διαταραχές, που κατεξοχήν διαπραγματεύεται ο ειδικός ψυχικής υγείας στην καθημερινή κλινική πράξη (και οι οποίες συνήθως εμπίπτουν στο φάσμα των αγχωδών, ψυχωσικών ή / και διαταραχών της διάθεσης), θέτοντας κατ’ επέκταση μείζον διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, άλλοτε πάλι συγκροτώντας πολύ ειδικά κλινικά σύνδρομα, όπως για παράδειγμα αυτά του delirium και της άνοιας. Είναι σαφές ότι ο αποκλεισμός τέτοιου είδους καταστάσεων και της κατά περίπτωσης υποβόσκουσας παθολογίας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, καθώς επί παρουσίας τους η θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην ιατρική κατάσταση που αιτιοπαθογενετικώς συνδέεται με την φαινομενολογία, και η όποια παραγνώριση οδηγεί σε θεραπευτικό αδιέξοδο, εν δυνάμει επικίνδυνο για την σωματική κατάσταση του ασθενούς. Σκοπός της εισήγησης αποτελεί η εξοικείωση του νέου θεραπευτή με την εν λόγω οργανικότητα, προκείμενου, όταν αυτό απαιτηθεί, να είναι σε θέση να προβληματιστεί διαφοροδιαγνωστικά, καθοδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κατάλληλα τον ασθενή του.

Βιβλιογραφία:

  • Kaplan. H.I., Sadock, B.J., & Grebb, J.A. (1994). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry. 7th edition. Baltimore: Williams & Wilkins
  • Μάνος, Ν. (1997). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αναθεωρημένη έκδοση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
  • Σολδάτος, Κ.,& Λύκουρας, Λ. (2006). Σύγγραμμα Ψυχιατρικής. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
  • Χριστοδούλου, Γ.Ν. και Συνεργάτες (2002). Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Ψυχιατρική. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα