Ομαδικά προγράμματα: εφαρμογή τεχνικών A'

Διδάσκουσες: Μ. Βλαβιανού & Σ. Καρβέλη

Περιεχόμενο:
Στην παρούσα εισήγηση καλύπτεται το θεωρητικό μέρος σχετικά με τα ομαδικά προγράμματα και την εφαρμογή τους. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας, η σημασία της διαδικασίας της ομάδας (group process), ο ρόλος των συντονιστών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μελών σε μια ομάδα, οι γνωσιακές και οι συμπεριφοριστικές τεχνικές που εφαρμόζονται, καθώς και τα χαρακτηριστικά πιθανών «δύσκολων» μελών σε μια ομάδα και η διαχείρισή τους. Επιπλέον, αναφέρονται παραδείγματα ομαδικών γνωσιακών συμπεριφοριστικών προγραμμάτων. Αναλύεται το πρωτόκολλο για το Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους και Επίλυσης Προβλημάτων και για το Ομαδικό Πρόγραμμα για Άτομα με Κοινωνικό Άγχος

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα