Ομαδικά προγράμματα: εφαρμογή τεχνικών Β'

Διδάσκουσες: Μ. Βλαβιανού & Σ. Καρβέλη

Περιεχόμενο:
Η παρούσα εισήγηση είναι βιωματικού χαρακτήρα. Γίνεται προσομοίωση ομάδας με συντονιστές και συμμετέχοντες τους εκπαιδευόμενους και εφαρμογή διαφόρων τεχνικών σε ομαδικό πλαίσιο. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές εφαρμόζονται σε ομαδικό επίπεδο, αλλά και στη διάδραση των μελών μεταξύ τους, καθώς και σε αυτή των μελών με τους συντονιστές, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων εντός του ομαδικού πλαισίου.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα