Γνωσιακές – συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με καρκίνο

Διδάσκουσα: Σ. Καρβέλη

Περιεχόμενο:
Στην παρούσα εισήγηση καλύπτεται το θεωρητικό μέρος σχετικά με την ασθένεια και τις ψυχολογικές αντιδράσεις σε αυτή, καθώς και οι γνωσιακές – συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αναφέρονται οι σημαντικότερες συναισθηματικές αντιδράσεις των ασθενών τόσο κατά τη διάγνωση όσο και σε κάθε φάση στην πορεία της νόσου, οι στατηγικές αντιμετώπισης (coping strategies) που ενεργοποιούν οι ασθενείς, οι παρόγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή στη νόσο, οι ιδιαιτερότητες διαφόρων μορφών καρκίνου σε ό,τι αφορά στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση και τις παρενέργειες που επιφέρουν, η ψυχιατρική νοσηρότητα, καθώς και οι ειδικές ανάγκες και η αντιμετώπιση ασθενών τελικού σταδίου.
Κατά τη διάρκεια της εισήγησης γίνεται ειδική αναφορά σε παραμέτρους που χρειάζεται ο θεραπευτής να λάβει υπόψη κατά τη λήψη ιστορικού και στη στάση που χρειάζεται να έχει, ενώ αναλύονται οι γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές που εφαρμόζονται. Τέλος, δίνεται μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι ρόλων με διάφορα σενάρια ασθενών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν ειδικές δυκολίες που προκύπτουν με αυτή την ομάδα ασθενών.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα